Lasaretinsaaren suunnitelmat ylimitoitettuja

Lasaretinsaaren arkkitehtuurikutsukilpailu järjestettiin pikavauhtia kolmen valitun arkkitehtitoimiston kesken. Kokonaisrakennusoikeus koko kilpailualueelle sisältäen päiväkodin oli asetettu kilpailuohjelmassa yhteensä noin 13 000 kem². Tämän lisäksi pysäköintiratkaisu tuli sovittaa suunnitelmaan.

Suunnittelun piti huomioida Oulujoen suiston historiallisen ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) lähtökohdat ja ominaispiirteet.

Kilpailun koko  oli alun perin  liian suuri Lasaretinsaaren ympäristöön. Ihmetytti , kun voittaneen ehdotuksen koko, 16 000 kerrosneliötä, ylitti reilusti pyydetyn laajuuden. Toista ehdotusta kilpailun tuomaristo arvosteli siitä, että siinä oli vain 8500 neliötä eikä vastannut siten pyyntöä. Ylisuurta voittanutta ei sen sijaan arvosteltu liian suuresta mitoituksesta.

Kaupunginvaltuustolla  on  kaavoitusvalta.  Valtuuston tulee käyttää kaavoitusvaltaansa itsenäisesti yleisen edun mukaisesti eikä maanomistajien,  rakennusyhtiöiden tms. etuja ajaen. Ylisuuri rakentaminen ei sovi Lasaretinsaareen eikä suunnittelua pidä jatkaa tältä pohjalta.  Päättäjien ei pidä myöskään suostua torin ns. Gasthaus-hotellin  kasvattamiseen poikkeusluvalla.

 

Mikko Viitanen, kaupunginvaltuutettu, vas, Oulu