Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin parantaminen Oulun kaupungin strategiseksi painopisteeksi

Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestö esittää lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin parantamista Oulun kaupungin strategiseksi painopisteeksi tulevalla valtuustokaudella. 

Vasemmistoliiton mukaan Ouluun tarvitaan erityisesti lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja näihin lisää työntekijöitä. Osana hoitotakuun uudistamista maan hallitus on tekemässä uutta lainsäädäntöä, joka edistää tätä tavoitetta. 

Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava koko väestölle ja erityistä huomiota on suunnata lasten ja nuorten toimiviin palvelupolkuihin. Esimerkiksi ratkaisukeskeisellä nuorten neuropsykiatrisella valmennuksella (esim. ADHD-valmennus)  tuetaan ja pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa nuoren toimintakyvylle.

Myös päihdepalveluiden parantamisesta Oulussa on huolehdittava, koska kaksoisdiagnoosit päihteiden ja mielenterveysongelmien osalta ovat hyvin yleisiä. Monet lapset ja nuoret kärsivät perheen tai lähipiirin päihdeongelmista ja osa nuoristakin tarvitsee päihdepalveluita.

Kunnallisjärjestö muistuttaa, että myös mielenterveyspalveluiden lisäksi tarvitaan mielen hyvinvoinnin vahvistamista. On kehitettävä laajasti lasten ja nuorten hyvinvointia parantavaa ennaltaehkäisevää työtä muun muassa kulttuurin, liikunnan ja varhaiskasvatuksen puolella. 

Kouluissa mielen hyvinvointia voidaan vahvistaa vähentämällä yksinäisyyttä, ehkäisemällä koulukiusaamista ja lisäämällä onnistumisen kokemuksia. Nuorten työttömyyden pitkittymistä on ehkäistävä mielekkäillä ja oikea-aikaisilla ratkaisuilla.

Lisätiedot:
Vasemmistoliiton Oulun valtuutettu Anne Huotari 044-9758553