Lukio-opetuksen keskittäminen absurdia

Oulun ensi vuoden talousarviossa esitetään lukio-opetuksen keskittämistä kaupungin keskustaan. Ajatuksen ideariiheä en tiedä, mutta absurdina ja suureellisena pidän hanketta. Nimi kampus on jo sellainen. Kampus-sana on yleensä liitetty suuriin yliopistoalueisiin. Alueella on kaikki elämälle välttämätön toiminta.

Toteutuessaan kampushanke lopettaisi Haukiputaan, Kiimingin, Laanilan ja Oulunsalon lukiot, ja keskustan alueelle muodostuisi kuusi noin 600–800 oppilaan suurlukiota. Ne aloittaisivat toimintansa asteittain jo vuonna 2017. Keskittämisellä tavoitellaan noin 30–50 miljoonan euron investointisäästöjä; lukioiden tilat vapautuisivat perusopetuksen käyttöön, sekä lukiossa säästettäisiin noin 1,5-2 miljoonan euroa muun muassa opetusryhmiä kasvattamalla ja pienentämällä oppiaineiden tarjontaa.

Noissa luvuissa on vain osatotuus. On muistettava, että oppilasmäärien on arvioitu kasvavan noin 10 vuotta. Sen jälkeen määrä tasaantuu ja kääntyy laskuun. Nykyisten lukioiden tilankäyttö on tehokasta ja opetustilat palvelevat hyvin lukio-opetusta. Niistä puuttuvat perusopetuksen tarvitsemat erikoisluokat, kuten esimerkiksi kotitalousluokat ja teknisen työn tilat. Tämä on merkittävä menoerä, jos lukiorakennuksia räätälöidään perusopetuksen käyttöön. Myös perusopetuksen käytössä olevat opetustilat ovat pääosin tehokkaassa käytössä, osin liiankin, koska oppilasmääräennusteet eivät ole pitäneet paikkaansa varsinkaan uusilla asuinalueilla.

Pateniemen lukion ja Merikosken lukion yhdistämispäätös on tehty. Siksi nyt tulisikin pitää tuumaustauko, ja lukioiden tulevat lakkautus- ja yhdistämispäätökset tulisi laittaa jäihin. Näin sekä vaaravyöhykkeessä olevat lukiot että perusopetusyksiköt saisivat ansaitsemansa työskentelyrauhan. Lisäksi perusopetuksen ja lukion oppilasmäärän kehitystä tulee seurata ja löytää alueet, joissa kasvu voimakkainta. Jos tilanne perusopetuksessa on akuutti, niin alueelle on rakennettava uusi koulu.

Nykyisten arvioiden mukaan peruskouluikäisten määrä kasvaa Oulun alueella 10 vuodessa noin 2 500 oppilaalla. Lisäksi samassa ajassa noin 700 oppilasta nykyistä enemmän olisi hakeutumassa lukio-opetukseen. Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa oppilasmäärän kasvu on maltillista, joten opetustilaratkaisu on löydettävissä paikallisesti. Keskittämiseen ei tarvitse turvautua. Jos Oulun keskustan alueella tarvitaan välttämättä opetustiloja, niin Karjasillan koulun väistötilat ovat käytettävissä ensi vuodesta alkaen. Rakennuksessa on opetustilat on noin 600 – 700 oppilaalle.

Kouluverkkopäätöksen ytimessä tulee olla lapsen ja nuoren hyvinvointi. Hyvinvointia eivät lisää pidentyvät koulumatkat ja opetusryhmien kokojen kasvu. Toteutuessaan keskittäminen lisää epätasa-arvoa lukiolaisten välillä. Syrjemmällä asuvan kampuslukiolaisen opintiestä olisi tulossa mutkikkaampi kuin keskustassa asuvan.

Mauno Murtoniemi