Mielettömän hienoja satsauksia mielenterveyteen

Olli Kohosen mielipide on julkaistu alun perin Forum24-lehdessä.


Täällä maapallolla viettämämme aika ei ole rapoista, jos se kuluu ahdistuksen tai masennuksen vallassa. Oman mielemme hyvinvointiin vaikutamme paljon itse yhdessä läheistemme kanssa. Mutta yhteiskunnallakin on roolinsa. Tällä hetkellä esimerkiksi Oulun mielenterveyspalvelut ovat kovin ruuhkautuneet.


Siksi olen iloinen siitä, että valtuusto päätti nostaa kaupungin talousarvioon mukaan vielä täsmentyviin toimenpiteisiin johtavan mielenterveys- ja päihdeohjelman käynnistämisen. Linjauksen taustalla on allekirjoittaneen Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä tekemä aloite itsemurhien ehkäisyohjelmasta, jota laajennettiin hienosti entisestään viranhaltijoiden aloitteesta.


Mutta mitä olisi nyt tehtävä? Tämä on siis vielä tarkentumassa, ja kuviota varmasti täydentäisi Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteinen hanke, jossa tarkoituksena on integroida keskenään mielenterveys- ja päihdepalveluita. Raja-aitojen kaatamista on siis joka tapauksessa meneillään, vaikka maakunnallinen sote-uudistuskin on tulossa.


Lisäresurssit työntekijäpuolelle olisivat tarpeen. Mutta keskeistä voisi olla lisätä läheterumbasta vapaita matalan kynnyksen palveluita, sujuvoittaa ja nopeuttaa itsemurhaa jo itsemurhaa yrittäneiden hoitopolkuja sekä kouluttaa koulutus- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstöä ottamaan mielenterveysasiat puheeksi ilman kainostelua. Tämän ohella Oulussa olisi varauduttava terapiatakuun toteuttamiseen.


Toivottavasti tulevaan mielenterveys- ja päihdepuolen toimintaohjelmaan sisältyy yllä olevan kaltaisia konkreettisia linjauksia. On myös muistettava, että ilmaiseksi niitä ei voi toteuttaa. Eivätkä mielenterveys- ja päihdeongelmat katoaisi kokonaan Oulusta tämänkään ohjelman myötä. Keskeistä olisi kuitenkin se, että sen myötä asiat menisivät parempaan suuntaan.

Olli Kohonen on sairaanhoitaja ja FM viestinnästä. Oulun varavaltuutettu, OSEKK:n yhtymäkokouksen 2. varapuheenjohtaja. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja.
Ollin omaa blogia voi lukea täältä.