Nykymuotoinen sote-uudistus keskeytettävä

Valinnanvapauslainsäädäntö on saanut lausuntokierrokselta erittäin kovaa kritiikkiä. Lähes kaikkien asiantuntijoiden voimakas vastustus, Meri-Lapin sote-ulkoistus sekä Siikalatvan ja Mehiläisen jo kaatunut suunnitelma avata Ouluun terveysasema ennakoivat sote-uudistuksen olevan kaatumassa.

Nyt on myös syytä kysyä, mikä on keskustajohtoisten kuntien luottamus Sipilän hallitukseen ja oman maakunnan valmistelijoihin? Nimenomaan keskustajohtoiset kunnat ovat halunneet palveluiden katoamisen pelossa ulkoistaa tai tehdä yhteisyrityksiä sote-palveluihin ennen kuin sote-uudistus valmistuu valtakunnan tasolla.

Onko keskustalla enää yhtenäistä säveltä sote-asioissa? Se vaikuttaa nimittäin olevan pahasti hukassa. Pikavauhdilla eduskunnalle esitetty sote-ulkoistuksien rajoituslainsäädäntö on tarpeen, vaikka tulee myöhään.

Suurin vastuu sote-palveluiden tulevaisuudesta on pääministeripuolueella kokonaisuudessaan. Keskustan kansanedustajien riveistä on jo noussut erittäin kriittisiä puheenvuoroja nykymenoa kohtaan. Myös Sipilän johtaman keskustan puoluehallitus on ottanut lausunnossaan hyvin kriittisen kannan Sipilän hallituksen asiakassetelisuunnitelmiin.

Keskusta voisi halutessaan estää sote-palveluiden uhraamisen Bahaman ja Panaman pankkitileille rahojaan sullovien pääomasijoittajien hyödyksi. Uudistus olisi turmiollinen myös monelle sote-alan pienyrittäjälle, jotka joutuisivat erittäin hankalaan markkina-asemaan suuryritysten monopolien puristuksessa.

”Onko keskustalla enää yhtenäistä säveltä sote-asioissa? Se vaikuttaa nimittäin olevan pahasti hukassa.”

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä on selvää, että nykymuotoinen sote-uudistus on keskeytettävä. Hallituksen ja erityisesti kokoomuksen ajama erittäin laajan valinnanvapauden malli ajaisi sote-palvelut syviin ongelmiin liki kaikkien asiantuntijoiden mukaan.

Varsinkin erikoissairaanhoito uhkaa ajautua ahdinkoon. Hallituksen suunnitelmilla myös elintärkeät päivystykset toimisivat heikosti ja asiakasmaksut tulisivat nousemaan entisestään.

Myös terveyserot kasvaisivat, integraatiotavoite karkaisi kauas, varsinkin syrjäseutujen palvelut huonontuisivat ja sote-palveluista veronmaksajille koituvat kustannukset kipuaisivat ylös.

On huomattava, että myös vanhusten, vammaisten ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien pitkäaikaispalveluiden kilpailutus uhkaisi romuttaa niiden jatkuvuuden.

Sinällään tarpeellinen sote- ja samalla tehtävä maakuntauudistus on tehtävä parlamentaarisen valmistelun kautta. Keskiöön on nostettava kansanterveys ja raja-aitojen rikkominen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden väliltä. Asiakastyytyväisyydestä on tehtävä tärkeämpi mittari kuin hoitopäivien määristä.

Olli Kohonen
puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto
Oulu