Opintotuen leikkaus paha isku koko Oululle

Porvarihallituksen esitys opintotuen leikkauksista lisää eriarvoisuutta ja on paha isku koko opiskelijakaupunki Oululle. Opiskelijoiden köyhtyminen heijastuu kaikkeen taloudelliseen toimintaan ja työllisyyteen. Oulussa opintotukileikkaukset tarkoittavat yhteensä yli 10 miljoonan euron menetystä.
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahasta uhataan leikata 25-30 prosenttia, vaikka opiskelijat ovat jo nyt pienituloisin väestöryhmä. Hallitus painostaa nuoria ottamaan lainaa, mutta velaksi opiskelu on mahdotonta vähävaraisista perheistä tuleville tai heikon työllisyyden aloille opiskeleville.
Suomi on koulutusleikkausten takia taantumassa yhä eriarvoisemmaksi luokkayhteiskunnaksi, jossa yliopistokoulutuksesta uhkaa tulla harvojen etuoikeus. Hallituksen koulutusvihamielisyys näkyy yliopistojen laajoina irtisanomisina, yliopistoverkon karsimisena, ammatillisen koulutuksen vähentämisenä ja nyt opintotuen leikkaamisena.
Pienen kansa ainoa voima on sivistyksessä ja tasa-arvoisissa koulutusmahdollisuuksissa. Ne ovat hyvinvointivaltion tärkein saavutus, jota pitää puolustaa laajalla joukkotoiminnalla.
Oulun Vasemmistoseura

Vuosikokous 2.3.2016

Oulun Vasemmistoseura asetti seuraavat ehdokkaat Vasemmistoliiton puoluekokoukseen:

Maija Aalto

Elina Koistinen

Oskar Olaussen