Oululle selkeämpi sote-linjaus

Valtuustoaloite

 

Poikkeuksellisen vaativassa Sote-uudistuksessa, sen ennakoinnissa on Oulussa välttämätöntä
tavoitella nykyistä toimivampaa, joustavaa matalan kynnyksen perusterveydenhoitoa, josta vaativampia palveluja tarvitsevat ohjataan tarvittaessa isompiin hyvinvointikeskuksiin Tuiraan, Kontinkankaalle ja OYS:aan.

Hyväksyessään Tuiran hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman 12.9.2016 kaupunginvaltuusto edellytti, että Rajakylän ja Kaijonharjun hyvinvointipisteet toteutetaan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja palvelut kohdentuvat alueilla palvelutarpeen mukaisesti erityisesti lapsiperheille ja ikäihmisille.

Valtuuston päätös luo edellytyksiä toteuttaa asukaslähtöinen terveyspalvelujen ketju toteuttamalla kaupunkilaisten hoitoon pääsy joustavasti kolmessa hyvinvointipisteessä kukin n. 20 000, yhteensä 60 000 asukkaan kasvavilla Tuiran, Kaijonharjun ja Rajakylän suuralueilla.

Kanta-Oulun pohjoisen alueen vaativammat sosiaalipalvelut on pitkälle tarkoituksenmukaista keskittää Tuiraan. Pohjoisella alueella on 60 000 asukkaan lisäksi n. 16 000 opiskelupaikkaa ja puolet kaupungin työpaikoista, yksistään Kaijonharjun suuralueella n. 12 000 työpaikkaa.

Esitän kaupungin valmistelun ja kehittämisen lähtökohdaksi ja sote-uudistuksen toteutukselle pohjoisen kanta-Oulun alueelle kolmen hyvinvointipisteen toimintaa

 

Kalervo Ukkola