Oulun omistajapolitiikassa syytä huoleen

Oulun kaupungin  hyvin kannattavilla liikelaitoksilla oli aiemmin tärkeä merkitys koko kaupungin talouteen. Esimerkiksi Oulun Energia,  Oulun Jätehuolto ja Oulun  Satama toimivat ns.  ulkoisina liikelaitoksina, jotka lainsäädännöllä pakotettiin yhtöiksi. Parin kolmen vuoden kokemukset osoittavat, että  nykyisessä mallissa kaupunki  ei omistajana  enää huolehdi kokonaisedusta. Kaupunki kilpailuttaa hankinnat omilta yhtiöiltään. Usein  omien yhtiöiden tilalle on toimittajiksi valittu jopa  ulkomaisia yhtiöitä. Kaupungin yhtiöt eivät myöskään keskinäisissä hankinnoissa  huomioi kaupungin kokonaisetua.

Kaupungin kilpailutuksissa voittaja valitaan painotetusti  hinnan perusteella. Kilpailutuksessa ei noudateta edes lain sallimia maksimeja, vaan hyvinkin  pienet hankinnat kilpailutetaan. Lopputuloksena tästä on laatutekijöiden jääminen sivuun. Usein pitkien alihankintaketjujen toteuttamat työt on todettu puutteellisiksi. Korjaukset jäävät sitten kaupungin vastuulle.

Kaupungin yhtiöiden työntekijöiden pitkää kokemusta ja  asiantuntemusta ei hyödynnetä ja työpaikat vaarantuvat. Ensimmäiset yhtiöiden irtisanomiset on jo nähty ja huoli tulevaisuudesta on perusteltua.

Oulun kaupunginhallituksen konsernijaosto valvoo kaupungin  omistuksia ja määrittelee yhtöille tavoitteita. Oulun luottamushenkilöiden tulee nostaa kaupungin kokonaisetu päätöksenteon perustaksi. Omistajan tulee huolehtia siitä, että kaupunki konsernin sisällä ei osaoptimoinnilla vahingoiteta kokonaisetua. Omistajan kokonaisetu pitää huomioida myös yhtiöiden toiminnassa.

Mikko Viitanen,

kaupunginvaltuutettu,(vas) Oulun Energia Oy:n hallituksen jäsen