Oulun seutu häivytettiin

Eikö Oulun seutu olekaan pohjoisen kasvun veturi vaan maakunta kuten kirjoitettiin Kalevassa 9.10.? Maakuntamme asukkaista seudun ulkopuolella asuu 33 % ja työpaikkojen osuus on vielä pienempi, silti kaupunkiseutu sivuutetaan.

Maakunnan haasteita on, että väestö vähenee muualla kuin Oulun seudulla, mikä sekin jää kirjoittajilla maakuntaliiton Tiina Rajalalla ja Ilpo Tapanisella huomiotta. Kirjoittajien mukaan maakunnan väestötavoite vuoteen 2050 on 50 000 asukasta nykyistä suurempi. Määrä vastaa aika lailla Oulun seudun nykyistä kasvuvauhtia.

Kirjoittajat toteavat, että maakunnan väestö on nuorta ja koulutettua mainitsematta tässäkään yhteydessä Oulun seutua.

Varmimmat näköalat seudullemme ja Pohjoiselle nousevat koulutuksesta tutkimuksesta, kasvavista ja uusista yrityksistä, siis työpaikkakehityksestä. Juuri julkistetun kaupungin budjetin mukaan Oulun seutukunnalla yksityisen sektorin työpaikkakehitys 2012-2015 on ollut neljänneksi vahvinta koko maassa huolimatta ICT-alan rakennemuutoksesta.

Kirjoittajat asettavat maakunnan yrityskannan kasvamiselle tavoitteeksi 400 vuoteen 2021 mennessä. Oulun seudulla uusia start up yrityksiä on Nokian takaiskun jälkeen perustettu yli 500 ja kaupunkiin on tullut viidessä vuodessa yli 20 kansainvälistä, korkean jalostusarvon yritystä.

Harmillista jos ja kun kirjoittajat antavat näin taas aihetta samalle kritiikille, jota 21 kaupunginjohtajaa kuvaa
kaupunkien unohtamisena vaikka 21:ssä yli 50 000 asukkaan kaupungissa asuu yli puolet suomalaisista.

Toisaalta kirjoituksen painotukset ovat tuttuja pitkältä ajalta, eikä se ole vienyt pohjaa Oulun seudun aktiivisuudelta ja saavutetuilta tuloksilta. Tämä on vuosien kuluessa tullut tutuksi myös virkamiehenä kun olen ollut valmistelemassa kaupungin lausuntoja maakunnan ohjelmiin ja asiakirjoihin.

Maakuntauudistukseen ja valmistautumisen perusasioihin on välttämätöntä kuulua hyvä analyysi nykytilasta ja siihen johtaneesta seutumme monipuolisesta kehityksestä.

Kalervo Ukkola