Oulun vasemmisto ei lakkauttaisi Tekliä

Kaupungin oman toiminnan jatkaminen on oululaisten etu

Infrarakentaminen ja ympäristön ylläpitopalvelut ovat kaupungin oman toiminnan tärkeää ydintä. Kaupunki on pitkään hoitanut näitä tehtäviä. Sillä on siihen erikoistunut osaava henkilöstö, erikoiskalusto ja vastuu laadusta.

On ollut nähtävissä, että kaupungin omaa toimintaa on supistettu, ostopalveluja on lisätty ja henkilöstöä on vähennetty. Uusia henkilöitä ei ole palkattu eläköityneiden tilalle. Kaupungin omistajapoliittisen ohjelman luonnokseen kirjattiin sitten kaupunginhallituksen konsernijaostossa viimeinen niitti. Oulun Serviisi, Oulun teknisen liikelaitoksen kiinteistö- ja logistiikkapalvelut ja Oulun Tilakeskus yhdistetään yhdeksi liikelaitokseksi. Uusi liikelaitos aloittaa 1.1.2019. Infrarakentaminen ja ympäristön ylläpitopalvelut Oulun Teknisen liikelaitoksen tuottamana loppuvat 1.1.2019 mennessä. Esitys lähetettiin lausuntokierrokselle ennen lopullista valtuustokäsittelyä.

Kaupungin oman toiminnan lopettamisen perustelut ja vertailu yksityisten hintoihin ei kestä lähempää tarkastelua. Kaupungin kohteet ovat hankalampia kohteita, joissa vaaditaan erityisosaamista. Kaupungilla on vastuu suunnittelusta, valvonnasta ja laadusta. Kaupunki toteuttaa kohteita useasti yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa.

Oman toiminnan lopettaminen antaa yksityisen sektorin suurille kansainvälisille yrityksille uusia markkinoita. Ne teettävät usein työt erilaisissa alihankintayrityksissä. Alihankkijayrityksen virheet ja jopa konkurssi ovat johtaneet kiistoihin pääurakoitsijan vastuusta. Hinnat tulevat nousemaan, kun kaupungin oma toiminta ei ole enää vaihtoehto. Henkilöstön asema on tärkeä tekijä oman toiminnan laadun takaamisessa. Vakituisessa pitkäaikaisessa työsuhteessa henkilöstön osaaminen karttuu aivan erilailla satunnaiseen henkilöstöön verrattuna. Urakoitsijat käyttävät runsaasti myös ulkomaista vuokratyötä ja alihankintaa heikentääkseen työntekijöiden työehtoja. Omassa työssä henkilöstö maksaa veronsa Ouluun tai lähiympäristöön.

On valtuustoryhmien vallassa lopetetaanko infrarakentamisen ja ympäristön hoitopalveluiden oma toiminta ja 180 henkilön työpaikat. Vetoamme valtuustoryhmiin oman toiminnan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi riittävän kokoisena. Se on paikallisten yritystenkin etu yhteistyökumppaneina.

Mikko Raudaskoski, Vasemmistoliiton valtuustoryhman puheenjohtaja
Mikko Viitanen, Vasemmistoliiton valtuustoryhman varapuheenjohtaja

 

Teklin alasajolla ei saavuteta säästöjä

Oulun kaupunki omistaa Oulun teknisen liikelaitoksen, eli Teklin. Suunnitelmissa on lakkauttaa Teklin infrarakentamisen ja ympäristön ylläpitopalvelut.

Teklin kunnossapidon hinta on kilpailukykyinen yksityisen kanssa, vaikka Teklin hoitamalla keskustan alueella ei ole tilaa lumen varastointiin, laitakaupungilla lumelle riittää tilaa eikä lunta tarvitse kuskata lumenkaatopaikoille. Kaupungin asettamiin talvikunnossapidon kriteereihin pystyy parhaiten vastaamaan Tekli.

Teklin työntekijöistä valtaosa on toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella, talvella he suorittavat talvikunnossapitoa, kesällä nurmikoiden leikkuuta ja väylien korjausta. Vakituisen henkilöstön lisäksi Tekli työllistää vajaatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä.

Oulun teknisen liikelaitoksen toimintojen alasajo lisäisi kuluja ympäristön ylläpitopalveluissa ja infrarakentamisessa hintojen nousuna ja valvonnasta aiheutuvina kuluina. Kaupunki ei saa luovuttaa teknisten palveluiden tuottamista yksityisten markkinoiden armoille.

Infrarakentamisen kohteet kilpailutetaan aina erikseen, tällä hetkellä hienoin, vielä kaikkien kaupunkilaisten mielessä oleva kohde on Kuusisaari. Kuusisaaren ja Hollihaan toteutuksesta vastasi Oulun tekninen liikelaitos.

Markku Eilola-Jokivirta

 

Vaarantuuko Oulun kaupunkiviihtyvyys

Oulun kaupungin konsernijaosto on päättänyt esittää valtuustolle infrakentamisen ja ympäristön ylläpitopalvelujen Oulun Teknisen liikelaitoksen tuottaman palvelun lopettamista 1.1.2019.
Kyseessä olevat yksiköt tuottavat juuri niitä palveluja, joista Oulu on saanut hyvät pisteet erilaisissa kaupunki vertailuissa.

Kotimaiset ja ulkomaalaiset vieraat poikkeuksetta kehuvat Oulun hyvin hoidettuja puistoja, kevyen liikenteen väyliä ja ympäristömme siisteyttä.

Kun katselemme uusitun Kuuskan alueen ja Rotuaarin rakentamisen lopputuloksia, ei voi kuin ihailla. Näitä palveluja Oulun tekninen liikelaitos tuottaa yhteistyössä yksityisten urakoitsijoiden kanssa.
Tämä kaikki saattaa vaarantua, jos ympäristön ylläpito ja rakentaminen luovutetaan kokonaan markkinaehtoiselle toiminnalle.

Säilyykö meillä viihtyisät hyvin hoidetut puistot ja ulkoilualueet? Markkinoilla toimivan yrityksenhän pitää tuottaa voittoa omistajilleen. Yhteistyössä oman toiminnan ja yksityisen toiminnan kanssa saadaan paras lopputulos oululaisten parhaaksi.

Seppo Karjalainen
varavaltuutettu