Oulun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää kulttuurilähetteen käyttöönottoa


Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi kulttuuripääkaupunkihakemusta varten laaditun kulttuuristrategian 27.1.2020 pidetyssä kokouksessa.

Oulun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti strategiaan nojaten valtuustoaloitteen, jossa esitetään kulttuurilähetteen käyttöönottoa hyvinvointipalveluissa.


Valtuustoaloite 27.1.2020


Hyvinvointipalveluiden tulisi rohkeasti käyttää kulttuuria osana hoitoa samaan tapaan kuin liikuntalähetteitä. Esimerkiksi Tampereella kulttuurilähetteitä määrätään neuvoloissa pienlapsiperheille, joiden katsotaan hyötyvän yhteisestä tekemisestä ja kulttuuriharrastuksesta.


Maailman terveysjärjestön WHO:n viime vuoden lopulla julkaiseman raportin mukaan taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia. Sen lisäksi se hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Raportin mukaan taide voi tarjota ratkaisuja erityisesti sen kaltaisiin terveysongelmiin, joihin lääketiede ei yksin tepsi.


WHO:n raportin mukaan taiteella voi olla positiivista merkitystä useiden sairauksien ehkäisemisessä sekä niin fyysisen kuin psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Raportin mukaan taide voi vaikuttaa monin tavoin esimerkiksi terveyden sosiaalisiin määrittäjiin ja taustatekijöihin. Taidetoiminta voi muun muassa vähentää yksinäisyyttä, edistää sosiaalista sitoutumista, lisätä sosiaalista tukea ja sosiaalista pääomaa. Sosiaalisten tekijöiden puolestaan tiedetään vaikuttavan merkittävästi terveyteen. Esimerkiksi yksinäisyyden on todettu olevan merkittävä terveysriski: sillä on yhteys muun muassa mielen sairauksien kehittymiseen sekä ennenaikaiseen kuolemaan.


WHO:n esimerkkejä taiteen mahdollisista terveyshyödyistä:

  • taidetoiminta voi vähentää yksinäisyyttä, edistää sosiaalista sitoutumista ja lisätä sosiaalista pääomaa
  • taide voi edistää konfliktien ratkaisemista tukemalla empatiaa, luottamusta ja yhteistyötä
  • taiteet ovat myös tehokkaita terveysviestinnässä, esimerkiksi auttaa tavoittamaan marginalisoituneita tai vaikeasti tavoitettavia kohderyhmiä
  • taidetta on hyödynnetty paljon myös terveyden tilaan, esimerkiksi mielenterveysongelmiin liittyvien stigmojen käsittelyssä ja vähentämisessä


Oulun kaupungin juuri hyväksytyssä kulttuuristrategiassa mainitaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jossa kuvataan laaja-alaiseen yhteistyöhön perustuvat tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvointia sekä terveyttä edistävälle taide- ja kulttuuritoiminnalle. Kulttuurilähete on tuotava osaksi kulttuurihyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanoa.


Vasemmistoliiton valtuustoryhmä