Oulun veloista virheellisiä käsityksiä

Oulun velkoja tulkitaan virheellisesti. Oikeat luvut Oulun rahoitustilanteesta löytyvät tilinpäätöksestä. Velkojen määräksi on merkitty 671 miljoonaa, missä lisäystä 15,8 miljoonaa vuodesta 2015. Oulun rahavarat kassassa olivat vuoden lopussa 168 miljoonaa euroa. Oikeampi velkamäärä on velkakirjalainojen määrä, 483 miljoonaa euroa.

Vuoden lopussa nostettiin 50 miljoonan euron laina, joka näkyy viime vuoden lainoissa ja varoissa. Tänä vuonna velat eivät lisäänny, vaan saattavat laskea. Aiempien vuosien veloissa näkyy esim. Oulun Pysäköinnille osakepääomana ja lainana annettu  yli 60 miljoonan euron rahoitus Kallioparkin rakentamiseen.

Velalla on rahoitettu todella pitkäaikaisia investointeja, kuten viime vuonna Poikkimaantien siltaan liittyvät yli 20 miljoonan euron investoinnit. Nekin maksavat itsensä takaisin mm. tonttien myyntituloina, liittymismaksuina ja ennen kaikkea työllisyytenä  ja kaupungin kehittymisenä.

Mikko Viitanen, kaupunginvaltuutettu