Ovatko lapset eriarvoisia?

Työttömälle maksettava lapsikorotus työttömyysetuuden päälle ­­yhdestä lapsesta on 5,23 € päivässä, eli noin 112 € kuukaudessa, kahdesta lapsesta maksetaan 7,68 € päivässä ja kolmesta lapsesta 9,90 €. Lapsikorotusta maksetaan jokaisesta työttömän tunnustamasta alaikäisestä lapsesta, lapsikorotus maksetaan myös avio- tai avopuolison lapsista jotka asuvat samassa taloudessa.

Eläkkeen päälle maksettava lapsikorotus on 22,93 € kuukaudessa, eläkkeellä oleva saa lapsikorotusta samassa taloudessa asuvasta alle 16-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotusta voi saada myös muualla asuvasta lapsesta, jos hän huolehtii tämän toimeentulosta, tai osallistuu lapsen toimeentuloon vähintään elatusmaksun verran.

Toissa vuonna lapsikorotusta maksettiin 11 789 eläkkeensaajalle, lapsikorotusta saavien eläkeläisten määrä on laskenut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 2000 henkilöllä. Lapsikorotusta saavista eläkeläisistä työkyvyttömyyseläkkeellä oli 9869, näillä henkilöillä on huollettavana yksi tai useampi lapsi.

Eläkeläisen lapsikorotus poistuu lapsen täyttäessä 16 vuotta, ja lapsilisän maksaminen loppuu 17 vuoden iässä. Eläkkeellä olevalle ei siis makseta huollettavana olevasta lapsesta mitään siinä vaiheessa, kun lapsi siirtyy peruskoulusta jatko-opintoihin. Nuoren opiskelumateriaalit, koulumatkat, ruoat ja mahdollisesti asuminen toisella paikkakunnalla pitää myös eläkkeellä olevan vanhemman kustantaa jotenkin.

Työttömän ja eläkeläisen saamassa lapsikorotuksessa on noin yhdeksänkymmenen euron ero kuukaudessa, voimme kuitenkin olettaa molempien lasten kulujen olevan saman suuruisia ravinnon, vaatetuksen ja harrastusten suhteen. Ero on merkittävä ja asettaa lapset eriarvoiseen asemaan keskenään.

Oletetaan, että jokaisella työkyvyttömyyseläkkeellä lapsikorotusta saavalla olisi yksi huollettava. Jos näiden henkilöiden lapsikorotus nostettaisiin samalle tasolle kuin työttömänä olevien lapsikorotus, niin siitä aiheutuisi noin 12 miljoonan lisäkulut yhteiskunnalle, saman verran mitä liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa valtionavustusta Länsimetrolle Espoon Matinkylästä Kivenlahteen tämän vuoden aikana.

Markku Eilola-Jokivirta