Päivähoidon rajaus peruttava

Hallitus on laittanut kunnat likaisen työn tekijöiksi. Malliesimerkki tästä on subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus. Hallitus päätti, että ellei kunta toisin erikseen päätä, niin lapselta rajataan päivähoito-oikeus 20 tuntiin viikossa, mikäli vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti.

Rajausta ei hyväksytty esimerkiksi Helsingissä, Tampereella, Iissä ja Raahessa. Toisin kävi kuitenkin Oulussa, joka mainosteksteissään esiintyy pohjoisen Skandinavian pääkaupunkina. Tittelille sopivaa edistyksellisyyttä ja yhdenvertaisuuden arvostusta ei osoittanut päätös rajata päivähoitoa. Vain vasemmistoliitto, vihreät ja SDP vastustivat.

Päätös osoittaa, ettei subjektiivisen päivähoidon tarkoitusta olla ymmärretty. Päivähoito ei nimittäin ole ensisijaisesti vanhemman palvelu, johon lapsi viedään työpäivän ajaksi, vaan lapsen palvelu, jossa opitaan toimimaan ryhmässä, löydetään kavereita ja harjoitellaan taitoja, joista on hyötyä koulussa.

On myös huomattava, että rajoitus sotii hallituksen omaa työllistämistavoitetta vastaan. Kun lapsi on kotona hoidettavana, niin jää vanhemmalle luonnollisesti vähemmän aikaa työnhakuun. Vanhemman kotona olemisen syyt, kuten työttömyys tai sairastaminen linkittyvät usein pienituloisuuteen. Rajaaminen luo näin kahden kerroksen väkeä jo päivähoitoon: pienituloisten lapset saavat vähemmän päivähoitoa, ja näin heikommat lähtökohdat esimerkiksi kouluelämään.

Päivähoidon rajaamisella on myös negatiivisia vaikutuksia sukupuolien yhdenvertaisuuteen. Tämä ei toki ole yllätys, sillä Sipilän hallitus ei ole tehnyt ohjelmalleen minkäänlaista tasa-arvovaikutusten selvitystä ja linjana tuntuu olevan ”hutkitaan ja sitten tutkitaan”. Elämme yhteiskunnassa, jossa se, että äiti jää hoitamaan lapsia kotiin, on normi. Päivähoito-oikeuden rajaus vahvistaa tätä normia, ja heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla.

Onneksi tähänkin asiaan voidaan vaikuttaa jo kevään kunnallisvaaleissa. Subjektiivisen päivähoidon rajaus tulee perua. Politiikan suunta voidaan ja pitää muuttaa!

Oskar Olaussen
(Kaleva 12.12.2016)