Pohjois-Pohjanmaalle tarvitaan raiskauskriisikeskus

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan
ehkäisemisestä ja torjumisesta eli ns. Istanbulin sopimus on ollut voimassa Suomessa vuodesta
2015. Istanbulin sopimus edellyttää, että Suomessa olisi yksi matalan kynnyksen
raiskauskriisikeskus jokaista 200 000 asukasta kohden. Mainittu väkimäärä ylittyy jo yksin
Oulussa, ja koko Pohjois-Pohjanmaalla asukkaita on yli kaksinkertainen määrä.
Silti maakunnasta puuttuvat pysyvät rakenteet naisiin kohdistuvat väkivallan torjumiseksi, mikä
tarkoittaa työn pirstaloitumista kolmannen sektorin toimijoiden varaan. Yhtään vähättelemättä
näiden toimijoiden upeaa työtä, josta saimme mm. tiistaina ilmestyneestä Oulu-lehdestä lukea
Tyttöjen Talon osalta, olemme vakuuttuneita, että tulevan maakuntahallinnon täytyy ottaa
tehtäväkseen raiskauskriisikeskuksen perustaminen ja perheväkivallan torjumisen koordinointi,
sillä ongelma on valitettavan laaja.
Tällä hetkellä Helsingissä ja Jyväskylässä toimiva Tukinainen on Suomen ainoa
raiskauskriisikeskus, ja sinne soitetaan vuosittain yli 10 000 puhelua. Tosiasiallinen tarve
Pohjois-Pohjanmaan omalle raiskauskriisikeskukselle on olemassa ja se on akuutti. Toivomme,
että Suomessa noudatettaisiin Istanbulin sopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan sekä
perheväkivallan ehkäisystä, torjunnasta ja uhrien auttamisesta. Toivomme, että Pohjois-
Pohjanmaan tulevat maakuntapäättäjät yli puoluerajojen saisivat päätettyä
raiskauskriisikeskuksen perustamisesta pikaisesti.

Punaposket – Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonaiset
Heidi Hietalahti, tiedottaja