Pohjoisen paperiosastot pakkolakeja vastaan

Paperiliiton pohjoiset osastot pitivät neuvottelupäivät 8.-9. lokakuuta Kemissä. Paperiliittolaiset ovat huolestuneita hallituksen keinoista puuttua työehtosopimusneuvotteluihin. Hallitus haluaa leikata ostovoimaa ja parantaa siten yritysten kilpailukykyä.
Aiemmat työnantajamaksujen kevennykset eivät ole tuoneet lisää työpaikkoja, firmat ovat maksaneet osakkeen omistajille huippuosinkoja. Työntekijät ovat jo vuosia parantaneet kilpailukykyä maltillisilla palkankorotuksilla, tehden enemmän töitä vähemmällä työntekijämäärällä. Sairauspoissaolot on paikattu teettämällä ylitöitä, joka johtaa vähäisen henkilökunnan väsymiseen ja uusiin sairauslomiin.
Kilpailukykyä ei paranneta henkilöstöä vähentämällä, tai työaikaa pidentämällä. Pohjoisen metsäteollisuuden valttina on erinomaisen, pitkäkuituisen raaka-aineen jalostaminen korkealaatuiseksi selluksi ja paperiksi. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtimalla turvaamme tuotteiden korkean laadun myös tulevaisuudessa.
Hallituksen suunnittelemat pakkolait ovat uhka toimitusvarmuudelle, joka on erityisen tärkeä pohjoisen tehtaille. Sopimalla yhdessä työehdoista taataan työrauha ja laadukkaiden tuotteiden varmat toimitukset asiakkaille.

Markku Eilola-Jokivirta