Pyöräillen töissä

Helsingissä 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan pyöräilyyn sijoitettu euro toisi jopa kahdeksan euron säästön, säästö tulisi erityisesti terveysvaikutuksista ja aikasäästöstä. Lisääntynyt fyysinen aktiivisuus, vähentyneet sairauslomat ja loukkaantumiset lisäävät henkistä hyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Oulussa on hyvät pyöräilymahdollisuudet, pyörällä pääsee oikaisemaan siellä missä autolla joutuu kiertämään kilometrien matkan. Pyörä on yleensä autoa nopeampi keskustassa, aikaa ei kulu ruuhkassa seisomiseen tai parkkipaikan etsimiseen. Pyöräily vähentää liikenteen tilantarvetta ja vaikuttaa positiivisesti kaupunkikuvaan, ilmanlaatuun ja meluun.

”Pyöräilijöiden määrän lisääntyessä pyöräilijöiden turvallisuus kasvaa. Pyöräilijöistä tulee selkeämmin osa liikennettä, heidät havainnoidaan paremmin, kun useampi autoilija on myös pyöräilijä.” Toteaa Oulun vasemmiston kunnallistoimikunnan puheenjohtaja Rauno Hekkala.

Kaupungilla on paljon työntekijöitä, jotka liikkuvat asiakkaiden luona työpäivänsä aikana. Oulu työnantajana voisi hankkia heille työpyöriä, pienet kuljetukset hoituisivat nopeasti esimerkiksi tavarapyörällä. Ketään ei pidä pakottaa pyöräilemään, pyöräilyä voidaan lisätä luomalla mahdollisuuksia, näyttämällä esimerkkiä ja kannustamalla pyöräilemään.

Rauno Hekkala
Puheenjohtaja

Oulun vasemmisto
Kunnallistoimikunta