Pyöräilyä ei saa rajoittaa kevyin perustein

Oulun kaupunki haluaa edistää pyöräilyä erilaisin toimin, pyöräilyn edistämisellä on positiiviset vaikutukset mm. kansanterveyteen, keskustan elinvoimaan ja ihmisten hyvinvointiin. Oulussa pyöräily on helppoa johtuen maaston tasaisuudesta, ainoat mäet ovat rakentamisen myötä syntyneitä alikulkutunneleita ja siltoja.

Kaupunkipyörät palvelisivat Ouluun saapuvia opiskelijoita ja turisteja, kaupunkilaiset voivat yhdistää kaupunkipyörän osaksi työmatkaa joukkoliikenteen kanssa. Kokemukseni mukaan mallia kannattaa ottaa Helsingissä, pyörät ovat tavallisia pyöriä ja asemia on riittävän tiheässä palvelemassa käyttäjiä. Palveluun rekisteröityminen on helppoa ja käyttäminen edullista.

Keskustan läpi itä-länsi suunnassa kulkeminen vaatii tietämystä laillisista reiteistä, hallituskadun ja pakkahuoneenkadun pyöräkaistat ovat asiaa helpottaneet hieman. Suunnitelmissa on pakkahuoneenkadun muutattaminen pyöräilypainotteiseksi, autoilua ei kiellettäisi, mutta alueella autoilu tapahtuisi pyöräilijöiden ehdoilla.

Keskustasta Linnanmaalle on tarkoitus tehdä pyöräilyn pääväylä Kuusisaaren kautta. Hyvä suunnitelma joka vaatii vielä miettimistä Kuusisaaren ja torin osalta. Kuusisaari on varattu ensi kesänä melkein joka viikonloppu erilaisille tapahtumille, tapahtumien turvallisuuden takaamiseksi pyöräilyä alueen läpi joudutaan varmasti rajoittamaan tai estämään.

Kaupungin pitää tehdä tapahtumajärjestäjille selkeät säännöt, ettei Kuusisaaren läpikulkua estetä jalankulkijoilta tai pyöräilijöiltä kevyin perustein. Vaihtoehtoiset reitit eivät ole ratkaisu, jos sulkemiset tapahtuvat useampana viikonloppuna kesän aikana. Mikäli vaihtoehtoisia reittejä joudutaan käyttämään, pitää opasteiden olla selkeät ja hyvissä ajoin aiheutuvan haitan minimoimiseksi.

Markku Eilola-Jokivirta
Pyöräilijä