Ratikka on Oulun suunnitelmissa

 Viime viikolla Kalevassa oli esillä ratikan saaminen Ouluun monessakin kirjoituksessa. Aiheeseen ottivat kantaa Olli Kohonen mielipidekirjoituksessaan (15.11), Oulun kaupunginjohtajakandidaatit haastatteluissaan (19.11) sekä monet nimettömät ratikkaa epäilevät tekstaripalstan aktiivit.

Raitiovaunuliikenne on nyt erityisen kuuma aihe, koska Tampereen kaupunki on juuri tehnyt päätöksen ratikan rakentamisesta kaupunkiin. Myös Turussa pohditaan tosissaan ratikan mahdollisuuksia, pääkaupunkiseutu on päättänyt rakentaa uuden pikaraitiotien (Raide-Jokeri) ja näin Euroopassa jo nähty raitiovaunuliikenteen uusi tuleminen on päässyt vauhtiin Suomessakin. Oulussa ei olla nukuttu ruususen unta asiassa, sillä huhtikuussa 2016 valtuuston hyväksymässä uuden Oulun yleiskaavassa on omat varauksensa tulevaisuuden raitiovaunuliikenteelle.

Yleiskaavassa merkityt yhteysvälit Ritaharju – Keskusta – Kaakkuri (+Hiukkavaara) on merkitty kaavaan ”kaupunkirakenteen tiivistämisvyöhykkeenä, jolla erityisesti tuetaan joukkoliikenteen kehittymistä raitioliikenteeksi”. Tiivistämistä tarvitaan, koska Oulun kaupungin teettämässä Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 -selvityksessä päädytään johtopäätökseen, jonka mukaan raitiovaunuliikenteessä ”riittävän matkustuspotentiaalin saavuttaminen edellyttää asutuksen ja työpaikka-alueiden vahvaa keskittämistä suunnitellun yhteyden vaikutusalueelle”.

Eli ratikan saaminen Ouluun vaatii muutakin kuin päätöksen kiskojen rakentamisesta. Oulussa pitää määrätietoisesti suunnata asutusta yleiskaavassa merkityille raideliikenteen kehittämisvyöhykkeille ja näin luoda riittävä väestöpohja, jotta raideliikenteestä voi tulla taloudellisesti järkevä vaihtoehto joukkoliikenteeseen. Parhaat näkymät on Linnanmaan ja Keskustan välillä, jossa on paljon opiskelijoita ja mahdollisuuksia uuteen asuntorakentamiseen Kemintien bulevardisointisuunnitelmiin pohjautuen.

Uskon, että Oulussa raitiovaunu tullaan näkemään liikenteessä vielä lähitulevaisuudessa. Pohjan kehitykselle luo alueen voimakas väestönkasvu, joka on tuplannut väkilukumme 25-vuodessa ja tämä mahdollistaa niin kaupunkirakenteen tiivistämisen kuin kylien elävänä pitämisenkin.

Risto Kalliorinne (vas.)
Yhdyskuntalautakunnan pj.
Oulu

(kaleva 22.11.2016)