Rauno Hekkala Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi v. 2018 – hyvinvointi keskiöön kaupungin budjetissa

Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestön puheenjohtajana jatkaa vuonna 2018 puolueen oulunsalolainen valtuutettu Rauno Hekkala. Varapuheenjohtajaksi valittiin haukiputaalainen Suvi Röntynen.

Varsinaisiksi jäseneksi kunnallistoimikuntaan vuodelle 2018 valittiin Anne Huotari, Markku Eilola-Jokivirta, Lea Koivuniemi-Iliev, Paula Halkola, Vesa Huittinen, Anneli Rautio, Aarno Törmänen, Teuvo Ukkola, Iinamaija Sala ja Matti Vähänen. Varajäseneksi valittiin Heidi Hietalahti, Kalevi Kuha, Karita Alanko, Petri Luoto ja Liisa Koskela. Valinnat tehtiin kunnallisjärjestön syyskokouksessa 12.11.

Oulun kaupungin budjetti vuodelle 2018 on tulossa kaupunginvaltuuston hyväksyntään lähiaikoina. Vasemmistoliitto vaatii, että päätöksenteon ytimeen on laitettava kuntalaisten hyvinvointi.

Vasemmistoliitto ajaa Oulun budjettiin erityisesti hyvinvointikeskusten akuuttivastaanottojen toiminnan parantamista, terveyskeskusmaksujen poistamista ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista. Nämä ovat olleet puolueen valtuustoryhmän ykköstavoitteet neuvoteltaessa kaupungin ensi vuoden talousarviosta.

Lisäksi Vasemmistoliitto korostaa kouluverkon alueellisesta tasa-arvosta huolehtimista. Myös homekoulujen ongelmat on ratkottava nopeasti koko Oulun alueella, esimerkiksi Salonpään koulun osalta. Oppilaat ja opettajat tarvitsevat terveet tilat työtänsä varten.

Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestö kiittää siitä, että kaupunginhallituksessa valmistellulla tavalla puolueiden yhteisen valmistelun myötä työllisyysmäärärahoihin saataneen 500 000 euroa lisää kaupungin budjettiin.

Kuntaliitosten viiden vuoden irtisanomissuoja on poistumassa vuoden 2018 alkaessa. Vasemmistoliitto puolustaa kunnallisen työntekijän asemaa. Henkilöstövähennyksiin ei ole syytä kaupungin ja ihmisten palvelutarpeen kasvaessa. Sipilän hallituksen kikyn mukanaan tuoma julkisten alojen työntekijöiden lomarahaleikkaus on tulossa vielä kahtena vuotena. Vasemmistoliitto kannattaa lomarahan leikkauksen poistamista.

Oulun kaupungissa on käsittelyssä myös muutosohjelma, jossa kaupunginjohtaja esittää rakenteellisia muutoksia, joihin ei tarvittaisi henkilöstösäästöjä. Todellisuudessa muutosohjelmassa esillä olevat koulupuolen rakennemuutokset johtaisivat toteutuessaan henkilöstöleikkauksiin.

Lisätiedot:
Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestön puheenjohtaja v. 2018 Rauno Hekkala 044 5268509