Tahtotila aitoon yhteistyöhön hukassa

Oulun kaupungin päätöksentekoon on ilmestynyt uusi käytäntö. Asioita valmistelevissa luottamuselimissä kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittävät asiakokonaisuudet etenevät yksimielisesti. Kaupunginhallituksen käsittelyssä poliittisen oikeiston puolelta tuleekin lyhyellä varoitusajalla päätösehdotukseen radikaalisti poikkeava esitys. Olen useampaan otteeseen kaupunginhallituksen kokouksessa vedonnut oikeistopuolueisiin, että mahdolliset muutosesitykset tuodaan riittävän ajoissa muiden puolueiden tietoon ja etukäteen pohdittavaksi. Maanantain 14.3. kaupunginhallituksen kokous toisti jälleen tätä uutta oikeistoilmiötä ja maankäytön toteuttamisohjelmaan (MATO) esitettiin merkittäviä muutoksia kokouksen alla. Kiitokset kaupunginjohtajalle siitä, että hän veti kyseisen asiakohdan pois listalta eikä yllätysäänestykseen jouduttu. Myös Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteen ”Maaseudun kaavoitus Oulussa” käsittelyyn tuli kokouksen alla muutosehdotus, joka olisi johtanut äänestyksiin.
En tarkoita sitä, etteikö asioista voi ja saa olla erimieltä. Sehän kuuluu demokratiaan. Toiveeni on se, että strategisesti tärkeissä asioissa puolueet aidosti haluavat löytää yhteisen tahtotilan. Oulu on niittänyt valtakunnan tasolla mainetta onnistuneella maapolitiikalla, joka on suoraan vaikuttanut siihen, että asumisen kustannukset ovat Oulussa edullisemmat verrattuna muihin kaupunkikeskuksiin.
Jos poliittinen oikeisto ei halua tavoitella kaupunginhallitustasolla yhteistä näkemystä, niin miksi näitä poikkeavia näkemyksiä ei tuoda esille jo valmistelevissa toimielimissä kuten yhdyskuntalautakunnassa tai kaupunginhallituksen kehittämisjaostossa? Jos näin tapahtuisi, niin yhteisen näkemyksen valmistelulle jäisi paremmin aikaa ennen kaupunginhallitusta ja – valtuustoa.
Mikko Raudaskoski
kaupunginhallituksen jäsen
valtuustoryhmä pj. (vas)