Tasa-arvolla hyvinvointia

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on käsite, jota useissa kehittyvissä maissa on pidetty tavoiteltavana mallina. Hyvinvointivaltion keskeisin peruspilari on huolehtia siitä, että kaikille kansalaisille turvataan riittävä toimeentulo. Yhteiskunta on todellakin niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Eriarvoisuuden lisääminen ja erityisesti pienituloisten ihmisten tulojen heikentäminen on riski koko yhteiskunnan kannalta. Tuloerojen kasvattaminen synnyttää katkeruutta ja syrjäytymistä, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa erimuotoista epäsosiaalista käyttäytymistä. Paras tapa ennaltaehkäistä turvattomuuden syntyä on taata pienituloisille kansalaisille oikeus ihmisarvoiseen elämään.

Peruskouluun siirtyminen oli aikanaan merkittävä virstanpylväs mahdollistaa erilaisista perheistä tulevien lasten koulupolku tasa-arvoisesti jatko-opintoihin. Aiempi erottelu kansalais- ja oppikouluun kohdensi köyhempien perheiden lapsia kansalaiskouluun, vaikka lahjakkuutta olisi riittänyt oppikouluunkin. Tänäkin päivänä on syytä olla tarkkana sen suhteen, ettei uusia erottelevia mekanismeja muodostu, kun tuloerojen kasvun merkitystä hoetaan. Pienipalkkaisen yksinhuoltajan on entistä vaikeampi taata lahjakkaalle lapselleen menestyvää urheilijauraa, jos tuloeroja halutaan kasvattaa pienituloisten asemaa edelleen heikentämällä. On hyvä, että Oulussa on voitu turvata lapsille ja nuorille kaupungin liikuntapaikkojen maksuton käyttö. Koulukiusaamisellekin jää vähemmän aihetta, kun erilaisten perheiden lapset voivat harrastaa eri lajeja tasa-arvoisesti.

Lasten ja nuorten koulutuksen merkitys on syytä ymmärtää sijoituksena, joka poikii onnistuessaan laajasti hyvinvointia. Viimeisimmät tutkimukset kertovat erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen poikien entistä heikommasta koulumenestyksestä. Sanomattakin on selvää, että koulutukseen liittyvät leikkaukset tarkoittavat perusopetuksessa ryhmäkokojen kasvamista ja siten yksilöllisemmän opetuksen vähentymistä. On todella harmillista, että maan hallitus leikkaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja siten aloituspaikkoja, joita täällä nuorekkaassa Oulussa tarvittaisiin nykyistä enemmän.

 

Terveisin Mikko Raudaskoski