Työntekijä maksumiehenä

Hallituksen julkaisema säästölista heikentää merkittävästi palkansaajan selviytymistä arjen välttämättömistä toimista. Menemättä kaikkiin esityksen yksityiskohtiin haluan tuoda esille sairauspoissaolo- ja ylityökorvausten leikkaamisen.

Leikkauksia selitellään työllisyyden parantamisella. Esimerkiksi ylityökorvausten leikkaaminen ei lisää työllisyyttä. Jos ylitöiden tekeminen kiellettäisiin lailla, silloin sillä olisi vaikutus työllisyyteen. Työpaikoille jouduttaisiin palkkaamaan oikea määrä työntekijöitä, ettei ylitöitä tarvitsisi tehdä. Suurin osa ylitöistä tehdään vasten omaa halua, koska työpaikoilla on liian vähän työntekijöitä ja työt on pakko tehdä. Mikä pahinta iso osa ylityöstä tehdään ilman asianmukaista korvausta. Esimerkkinä, jäädään työpäivän päätteeksi tekemään rästissä olevat paperi- ja kirjaamistyöt omalla ajalla, koska työaikana niitä ei ehdi tehdä.

Hallituksen esityksessä lähdetään ajatuksesta, että sairauspoissaolo-oikeutta käytetään väärin. Ensinnäkin sairausloma on terminä väärä. Lääkärit eivät jaa lomia työntekijöille, vaan he toteavat henkilön tarvitseman poissaolo tarpeen vaarantamatta omaa tai työkavereiden terveyttä. Esimerkiksi Oulun kaupungissa on käytössä korvaavan työn malli, jossa työntekijä, työterveys ja työnantaja yhdessä toteavat voisiko työntekijä tehdä jotain vaihtoehtoista työtä, jolloin poissaoloa työpaikalta ei tarvitsisi lainkaan.

Työssäjaksamisen ja työtehokkuuden kannalta sairauspoissaolojen käytäntöihin ei pitäisi puuttua. Muutokset tuovat tullessaan pitempiä poissaolojaksoja, koska ihmiset eivät hakeudu hoitoon kuin vasta sitten kun on pakko ja silloin saattaa olla myöhäistä hoitaa sairaus lyhyellä poissaololla.

Pitää myös huomioida työtapaturmista johtuvat ehkä pitkätkin poissaolot. Tapaturman syynä voi olla työnantajan laiminlyönti turvallisuudesta tai työntekijän aikataulussa pysymisen takia ottama riski, joka on johtanut tapaturmaan. Näissäkin tapauksissa työntekijä joutuu maksumieheksi, vaikka hän on pyrkinyt toteuttamaan työnsä mahdollisimman hyvin ja vähillä kustannuksilla

Seppo Karjalainen, Oulun kaupungin työsuojeluvaltuutettu