Uimahalli Kiiminkiin

Tuen Kiimingin koululaisten kuntalaisaloitetta Kiimingin uimahallista.

Kaikki Oulun kaupungin päättäjien kuuluisi pitää kunnan pääasiallisena tehtävänä hyvinvoinnin tuottamista
kuntalaisille. Kuntalaisten hyvinvointia on rakennettava tasapuolisesti sukupuoleen, ikään, uskontoon tai
muihin ominaisuuksiin katsomatta. Päättäjien on usein helpompaa puoltaa päätöksiä, jotka takaavat
hyvinvointipalveluiden kehittämistä ja keskittämistä keskuksiin. Päätöksenteossa kunnan reuna-alueet jäävät
usein huomiotta ja asuinpaikasta tulee eriarvoistava tekijä.

Uimahallit ovat yksi tärkeimpiä liikuntakeskuksia, joilla kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan lisätä
ja ylläpitää monipuolisesti. Palveluiden tulee myös olla tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Oulussa tämä ei
toteudu, sillä itäisen alueen asukkailla ei ole samoja mahdollisuuksia uimahallien käyttöön kuin muualla
asuvilla. Kanta-Oulun alueella asuvia palvelevat Raksilan ja Raatin uimahallit kuntosaleineen. Kyseiset
uimahallit on laajasti remontoitu lähivuosina ja nykykuntoisina ne palvelevat kävijöitään pitkään. Suur-Oulun
alueelta löytyy myös Jatulin uimahalli, joka palvelee pohjoispuolen asukkaita − läntisillä ja eteläisillä alueilla
asuvia taas Kempeleen ja Muhoksen uimahallit.

Itäisellä alueella (Kiiminki, Ylikiiminki, Yli-Ii, Hönttämäki) asuu n. 20000 asukasta. Asukasmäärä tulee
todennäköisesti nousemaan lähivuosina, sillä kaupunki suunnittelee asuntokaavoitusta Hönttämäen
itäpuolelle. Suunnitteilla olevan 4. uimahallin sijoittaminen Kiiminkiin (jota myös Oulun yliopiston laatima
tutkimus puoltaa) takaisi asukkaille yhtäläiset mahdollisuudet liikuntapalveluiden hyödyntämiseen. Lisäksi
sijoittaminen vähentäisi keskustan ruuhkia ja yksityisautoilusta johtuvia saasteita.

Tervehdin ilolla nuorten kiiminkiläisten nettialoitetta uimahallin saamiseksi Kiiminkiin. Asiaa voi tukea
osoitteessa https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6374.

Jorma Hanhela