Vaikuttavia päätöksiä

Päätöksenteko kaupungin eri luottamustehtävissä edellyttää onnistuakseen luottamushenkilöiden syvällistä paneutumista käsiteltäviin asioihin. Talousarviokäsittelyssä yksinkertaisinta on vain todeta, että menoja pitää karsia, jotta budjetti saadaan tasapainoon. Syvällisemmin asiaan perehtyminen tarkoittaa sitä, että aidosti pohditaan päätösten vaikutusta sekä kuntalaisten palveluiden saatavuuden että talousvaikutusten kannalta. Jos menoleikkaukset tarkoittavat ennaltaehkäisevien toimintojen supistumista, niin kalliimmat korjaavat palvelut lisääntyvät ja pikasäästö aiheuttaakin jatkossa kasvavia kustannuksia.

Lasten ja nuorten koulutus on toimialue, joka on hyvä esimerkki ennaltaehkäisevästä toiminnasta. On tärkeää, että jokaiselle yksilölle turvataan peruskoulun päättötodistus ja ammattitutkinto. On ymmärrettävää, että työllistyminen vaikeutuu, jos ammattitutkinto puuttuu. Riittävät koulutuksen resurssit mahdollistavat yksilöllisemmän opetuksen ja ehkäisevät parhaiten syrjäytymistä.

Oulun kaupungin henkilöstön lukumäärään kiinnitetään tuon tuosta huomioita. Erityisesti oikeistopuolueiden edustajat penäävät henkilöstön vähentämisen perään. Kuntaliitoksen myötä henkilöstön työsuhdeturva kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Tulevan kevään kuntavaaleissa korostuu kaupungin oman henkilöstön asema ja tulevaisuus. Vaikuttaa siltä, että poliittinen oikeisto haluaa käyttää työsuhdeturvan päättymistä tilaisuutena vähentää kaupungin omaa henkilöstöä ja lisätä ulkoa ostettavia palveluita. Tarvitaan syvällisempi tarkastelu siitä, mitä palveluita kaupunki tuottaa oman henkilökunnan toimesta. Siirtyminen ostopalveluihin ei välttämättä tarkoita taloudellisia säästöjä, mutta kylläkin kaupungin omien toimintojen alasajoa ja työttömyyden lisääntymistä. Kevään 2017 kuntavaalien tulos on ratkaisevassa asemassa kaupungin henkilöstön tulevaisuuden kannalta.

Mikko Raudaskoski

(Oulu-lehti 19.10.2016)