Valikoivaa säästämistä

Oulun kaupungin luottamuselimissä on käyty pitkään keskustelua palveluverkosta. Näkemyserot ovat
kiteytyneet kouluverkkoon ja nykyisellään Oulunsalon Salonpään koulun kohtaan. Kaupunginhallituksen
enemmistö on päätynyt näkemykseen, jossa Salonpäähän rakennettaisiin koulutilat alkuopetuksen 0-2 luokille.
Kaupunginhallituksessa vähemmistöön ovat jäämässä koko alakoulun toiminnan turvaamista Salonpäähän,
jolloin sinne rakennettaisiin vuosiluokat 0-6.
Nykyisen hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää palveluverkkosuunnitelmasta
kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on linjannut kesäkuussa 2016 Salonpään
kohdalta, että sinne rakennetaan 0-6 luokkien alakoulu. Kaupunginvaltuusto päätti viime kokouksessaan 16.4.
hallintosäännön muuttamista siten, että palveluverkkosuunnitelmasta päättää kaupunginvaltuusto. Muutoksen
puolesta äänesti 35 valtuutettua, 31 nykyisen hallintosäännön puolesta ja yksi äänesti tyhjää.
Kaupunginvaltuuston enemmistö halusi päättää palveluverkkosuunnitelmasta, jotta kuntalaisten arjen elämään
liittyvistä palveluista voidaan päättää siinä toimielimessä, johon kuntalaiset ovat valinneet päättäjät suorassa
vaalissa. Kaupunginhallituksen jäseniä ei ole valittu suoraan kuntalaisten äänillä.
Kaupunginhallituksessa kokoomus, demarit, vihreät ja perussuomalaiset ovat kannattaneet Salonpään
rakentamista vain alkuopetuksen 0-2 luokkien kouluksi. Tuo ryhmittymä on voimakkaasti korostanut, että
Salonpään muuttaminen koko alakoulun 0-6 luokkien kouluksi estää sivistys- ja kulttuuritoimen (SIKU)
tavoiteltujen 5 miljoonan euron säästöjen saavuttamisen.
Kovin valikoivaa on ollut kaupunginhallituksen enemmistön huoli säästöistä, koska nuo samat puolueet
äänestivät Kiimingin Jokirannan koulun osalta kalliimman vaihtoehdon puolesta. Koulu päätettiin rakentaa
lukion yhteyteen vaikka nykyiselle paikalle rakentaminen olisi tullut noin 2,5 miljoonaa euroa halvemmaksi.
Kustannuksia lisäävät mm. liikuntapaikkojen siirto sekä lukion tontilla vetisen rakennuspohjan vahvistaminen.
Salonpään 0-6 luokkien investointi tulisi noin 3 miljoonaa euroa 0-2 luokkien rakentamista kalliimmaksi.
Kaupunginhallituksen enemmistö unohti mainita säästötavoitteet Jokirannan koulun kohdalla, mutta
Salonpään toteutuessa 0-6 luokkien kouluna koko kaupungin talouden tulevaisuus romuttuisi!

Mikko Raudaskoski