Valtuustoaloite terveyskeskusmaksujen poistamiseksi

Taustaa:

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat jatkuvasti kohentuneet, mutta samanaikaisesti terveys- ja hyvinvointierot ovat jopa kasvaneet. Sosioekonomisten terveys- ja hyvinvointierojen lisäksi eroja ilmenee myös alueellisesti ja sukupuolten välillä. Terveyserojen kaventaminen on kansallinen tavoite. Edelleen sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kunnilla on vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamisesta.

 

Terveyskeskusmaksujen poistaminen on yksi merkittävä keino vähentää ihmisten välisiä terveyseroja, sillä terveyskeskusmaksut ovat raskaimmat pienituloisille ja köyhimmille kansalaisille. Ne ovat todellinen este vähävaraisille ihmisille terveyspalveluiden piiriin hakeutumiselle.

On tärkeää, että hoitoon hakeutuminen ei ole kiinni henkilön tulotasosta. Terveyskeskusmaksut voivat estää ja lykätä hoitoon hakeutumista, mikä aiheuttaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle ongelmia ja lisäkuluja. On kaikkien etu, että hoito saadaan ajoissa. Terveysongelmien hoitaminen ajoissa on myös kansantaloudellisesti järkevää.

Terveyskeskusmaksu ei ole merkittävä rahoituslähde kunnille. Vain muutama prosentti kustannuksista katetaan maksuilla. Pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palvelumaksujen poistaminen on myös KELA:n tutkimusraportin mukaan rahoitusjärjestelmän tehokkaimpia keinoja vähentää eriarvoisuutta. Helsingin kaupunki on jo poistanut terveyskeskusmaksunsa.

Kun sote-järjestelmä siirtyy kunnilta maakuntien hoidettavaksi, voitaisiin Oulun hyvä käytäntö terveyskeskusmaksujen poistamiseksi laajentaa koko maakunnan kattavaksi.

ESITYS:

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Oulun kaupunki ryhtyy toimiin terveyskeskusmaksujen poistamiseksi ja valmistelee vuoden 2018 budjetin niin, että terveyskeskusmaksusta voidaan luopua.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 30.1.2017
Mikko Raudaskoski