Vanhuspalveluiden tilanne selvitettävä Oulussa

Vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmä on jättänyt valtuustokyselyn koskien Oulun vanhuspalveluiden tilannetta. Suomalaisesta vanhustenhuollosta on viime aikoina puhuttu paljon julkisuudessa sen jälkeen kun Valvira keskeytti Esperi Caren hoitoyksikön toiminnan vakavien puutteiden ja laiminlyöntien seurauksena.

Vasemmistoliitto haluaa selvittää millaisia laatuongelmia on ilmennyt kaupungin vastuulla olevissa vanhuspalveluyksiköissä ja mikä on Oulun vanhuspalveluiden toteutunut hoitajamitoitus eri yksiköissä (yksityisissä ja julkisissa) ja miten sitä valvotaan.

Tämän ohella valtuustoryhmä tiedustelee, onko Oulussa ilmennyt tapauksia, joissa hoitajamitoitukseen on laskettu henkilökunta on joutunut tekemään hoitotyöhön mitoitetulla ajalla muuta kuin hoitotyötä tai tapauksia, joissa hoitajamitoitukseen on laskettu ei-hoitotyötä tekevää henkilökuntaa.

Lisäksi Vasemmistoliitto kysyy miten miten kaupunki valvoo yksityisten kanssa tekemiensä sopimusten toteutumista, eli että hoitajia on sovittu määrä ja hoitajamitoitus toteutuu käytännössä ja että tilattu laatu toteutuu ja miten sopimusrikkomuksista sanktioidaan.

Vasemmistoliitto haluaa tiedon lisäksi siitä, käykö kaupunki dialogia asiakkaiden ja hoitohenkilöstön kanssa vanhuspalveluiden laadun varmistamiseksi.

Vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmä korostaa, että vanhustenhuollon laatuongelmat eivät koske vain Esperi Carea, vaan ongelmia on paljon myös erityisesti muilla isoilla kansainvälisten sijoittajien omistuksessa olevilla hoivajäteillä. Myös julkisesti tuotetussa vanhushoivassa on todettuja laatupuutteita.

Puutteiden perussyy on hoitavien käsien puute, eli hoitohenkilökunnan vähyys suhteessa hoidettavien määrään ja hoitoisuuteen.

Valtuustoryhmä korostaa, että nyt esiin tulleet ongelmat ovat looginen seuraus jatkuvista säästöistä, hintaa korostavista kilpailutuksista, palveluiden piirissä olevien hoitoisuuden kasvusta, hoivan siirtymisestä sijoittajien rahantekokoneiksi sekä heikosta valvonnasta.

Lisätiedot:

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Raudaskoski 050-5284710

Valtuustokysely vanhustenhuollosta

Suomalaisesta vanhustenhuollosta on viime aikoina puhuttu paljon julkisuudessa sen jälkeen kun Valvira keskeytti Esperi Caren hoitoyksikön toiminnan vakavien puutteiden ja laiminlyöntien seurauksena.

Selvää kuitenkin on, että vanhustenhuollon laatuongelmat eivät koske vain Esperiä, vaan ongelmia on paljon myös erityisesti muilla isoilla kansainvälisten sijoittajien omistuksessa olevilla hoivajäteillä. Myös julkisesti tuotetussa vanhushoivassa on todettuja laatupuutteita. Puutteiden perussyy on hoitavien käsien puute, eli hoitohenkilökunnan vähyys suhteessa hoidettavien määrään ja hoitoisuuteen.

Nyt esiin tulleet ongelmat ovat looginen seuraus jatkuvista säästöistä, hintaa korostavista kilpailutuksista, palveluiden piirissä olevien hoitoisuuden kasvusta, hoivan siirtymisestä sijoittajien rahantekokoneiksi sekä heikosta valvonnasta.

Raportoituja ongelmia ovat esimerkiksi hoitajien liian vähäinen määrä, haamuhoitajat (työvuorolistaan merkityt kuvitteelliset työntekijät), osaamattomien hoitajien käyttö, sijaisten puute sekä hoitajamitoituksen kiertäminen. Hoitajat joutuvat esimerkiksi siivoamaan ja muuhun työhön käytetty aika on poissa hoivatyöstä, tai hoitajamitoitukseen on laskettu ei-hoitotyötä tekevää muuta henkilökuntaa. Tämän lisäksi on raportoitu huonoa johtamista, vanhusten rahastamista lisäpalveluilla ja hoitohenkilökunnan vaientamista näiden kertoessa puutteista.

Tämä kaikki on paikoin johtanut vanhusten hoivan laiminlyöntiin, aliravitsemukseen, huonoon hygieniaan, kunnon heikkenemiseen, viriketoiminnan puutteisiin ja hoitajien väsymiseen ja työpahoinvointiin. Omavalvontaan perustuva valvontajärjestelmä on osoittautunut tehottomaksi ongelmiin puuttumisen kannalta, eikä viranomaisvalvonta ja palvelun järjestäjän eli kunnan kilpailutusosaaminen ja sopimustenvalvontakyky ole selvästi ollut riittävällä tasolla.

Palveluiden valvonta on toisaalta valvovan viranomaisen eli Valviran ja avin vastuulla sekä palvelut järjestävän kunnan vastuulla. Vanhuspalvelut ovat kuntien vastuulla ja tilanne eri kunnissa on erilainen.

Oulun tilanteen hahmottamiseksi kysymme:

-Millaisia laatuongelmia on ilmennyt kaupungin vastuulla olevissa vanhuspalveluyksiköissä

-Mikä on Oulun vanhuspalveluiden toteutunut hoitajamitoitus eri yksiköissä (yksityisissä ja julkisissa) ja miten sitä valvotaan

-Onko Oulussa ilmennyt tapauksia, joissa hoitajamitoitukseen on laskettu henkilökunta on joutunut tekemään hoitotyöhön mitoitetulla ajalla muuta kuin hoitotyötä tai tapauksia, joissa hoitajamitoitukseen on laskettu ei-hoitotyötä tekevää henkilökuntaa

-Miten kaupunki valvoo yksityisten kanssa tekemiensä sopimusten toteutumista, eli että hoitajia on sovittu määrä ja hoitajamitoitus toteutuu käytännössä ja että tilattu laatu toteutuu

-Miten sopimusrikkomuksista sanktioidaan

-Käykö kaupunki dialogia asiakkaiden ja hoitohenkilöstön kanssa vanhuspalveluiden laadun varmistamiseksi

Vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmä