Vanhusten suojeluilmoitukset käyttöön Oulussa

Oulun Vasemmiston valtuustoryhmä teki maanantaina 12.10. valtuustoaloiteen jossa esitetään, että Oulussa otetaan käyttöön mahdollisuus jättää vanhustensuojeluilmoitus. Vanhustensuojeluilmoituksella voitaisiin saattaa sosiaalitoimen tietoon palvelua ja apua tarvitsevia vanhuksia tai ilmoittaa vanhuspalveluiden puutteista.

Valtuustoaloitteen perusteluissa vasemmistoryhmä toteaa, että Oulussa ja valtakunnassa on tavoitteena lisätä ikäihmisten kotona asumista. Pyrkimyksenä on se, että ihmiset asuvat kotona mahdollisimman pitkään. Tavoite on hyvä, mutta voi pahimmillaan johtaa kotona asuvien vanhusten heitteillejättöön ja huonoihin asumisoloihin. Huonossa asemassa ovat erityisesti huonokuntoiset vanhukset, joilla ei ole omaisia valvomassa heidän etuaan.

Vanhusten palveluiden laadussa on joskus ongelmia ja monin paikoin vanhustenhoidossa henkilöstömitoitukset ja henkilöstön voimavarat on vedetty äärimmilleen, eivätkä vanhukset aina saa tarvitsemaansa laadukasta hoivaa. Myös kotipalvelun mitoitukset on usein vedetty äärimmilleen eivätkä kotipalvelutyöntekijät kykene aina hoitamaan vanhuksia niin hyvin kuin haluaisivat.

Vanhustensuojeluilmoituksella voitaisiin saattaa sosiaalitoimen tietoon esimerkiksi heitteilläoleva huonokuntoinen yksinäinen vanhus tai mahdolliset huonot olot hoitolaitoksessa. Ilmoituksen voisi tehdä esimerkiksi huolestunut naapuri, hoitolaitoksen työntekijä tai eksyneen muistisairaan vanhuksen löytänyt kaupankassa.