Vasemmistoliitolta pitkä säästölista Oulun talouden kohentamiseksi

Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestön mukaan Oulun kaupungin on panostettava kaupungin talouden pitkäjänteiseen tervehdyttämiseen. Kevätkokouksensa 26.3. pitänyt kunnallisjärjestö esittää Oulua ennaltaehkäisevän, kestävän taloudenpidon lippulaivakaupungiksi. Tämä edellyttää tehtäväksi useita uudistuksia.

 

Oulun tulee esimerkiksi siirtyä Imatralla käytössä olevaan ennaltaehkäisevän perhetyön mallin. Ennen lapsen syntymää tarjotun perhetyön myötä on saatu nopeasti aikaan jopa miljoonaluokan säästöjä, kun taloudellisesti ja inhimillisesti raskaat huostaanotot vähenivät.

 

Lisäksi vasemmisto esittää, että viimeistään maakunta- ja soteuudistuksen toteutuessa otetaan käyttöön Etelä-Karjalassa jo käytössä oleva toimintamalli, jossa mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä aikuissosiaalityö on yhdistetty. Avuntarvitsijat saavat siinä tarvitsemaansa apua nopeasti riippumatta ongelman luonteesta. Samaan aikaan asiakkaiden mielestä hoito on parantunut ja säästöt ovat olleet miljoonia.

 

Vasemmistoliitto nostaa Oulussa esiin myös terveyskeskusmaksun poistamisen hyvänä tapana säästää ennaltaehkäisevästi. Iso osa terveyskeskusmaksuista tulevista tuloista kuluu niiden laskutukseen ja perintäkustannuksiin. Terveyskeskusmaksut poistamalla alennettaisiin pienituloisten kynnystä hakeutua hoitoon ennen kuin ongelma vaikeutuu, jolloin usein tarvitaan kallista erikoissairaanhoitoa. Tämä koituu raskaaksi ihmisen terveydelle ja kunnan kukkarolle.

 

Nuorille tarjottavan maksuttoman ehkäisyn kautta on Raumalla saavutettu 100 000 euron vuosittaiset säästöt muun muassa aborttien määrän vähentymisen myötä. Maksutonta ehkäisyä nuorille valtakunnallisesti ovat ehdottaneet muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Myös panostamalla tuntuvasti omaishoitoon saataisiin Oulussakin säästöä. Omaishoito on humaania ja säästää jo nyt kuntien rahaa yli kahdella miljardilla eurolla vuosittain. Samalla on huolehdittava nykyistä paremmin omaishoitajien jaksamisesta ja heidän mahdollisuuksistaan pitää lomiaan.

 

Kestävää taloudenpitoa edustaa myös kiinnipitäminen maapolitiikasta, joka takaa kohtuuhintaisen asumisen. Kunnan rahaa voi säästää myös panostamalla energiatehokkuuteen (led-lamput, poistoilman lämmön talteenotto) kaupungin rakennuksissa sekä kunnon rakennusvalvontaan, jonka myötä estetään hometalojen synty. Myös lasten maksuttomat liikuntavuorot ja ikäihmisille ja työttömille suunnatut alennukset palvelumaksuihin lisäävät hyvinvointia kustannustehokkaasti.

 

Pitkäaikaistyöttömille tehtävät laaja-alaiset työkyvyn arvioinnit olisivat inhimillinen tapa saada aidosti työkyvyttömille ihmisille eläkepäätökset ja samalla pienentää kaupungin työttömyyden kustannuksia, joita maksettiin viime vuonna 23 miljoonaa euroa.