Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestö: Hallitus suosii yrityksiä kuntien kustannuksella

Hallituksen lakiesitykset maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä  hankintalaista suosivat yksityisiä yrityksiä kuntien kustannuksella.  Julkisen toiminnan pakkoyhtiöittäminen  jopa sosiaali- ja terveyspalveluissa vaarantaa julkiset  palvelut. Ihmisten terveydellä halutaan taas tehdä bisnestä, Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestö muistuttaa syyskokouksessaan tekemässään kannaotossa.

 

Kuntien tukipalvelut, kuten ateria-, kiinteistö-, talous- ja henkilöstö, tieto- ja viestintätekniset palvelut suunnitellaan maakuntauudistuksessa hoidettavan valtakunnallisesti ja kilpailuttaen. Tämä johtaa kaupungin omien tehokkaiden toimintojen rajuun muutokseen.  Oulussa maakuntiin mahdollisesti  siirtyvissä tukipalveluissa työskentelee noin 1200 henkilöä. Nykyisin tukipalveluita tuottavat kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt, kuten Oulun Tietotekniikka,  Oulun Serviisi ja  palkka- ja henkilöstöhallinnon Monetra Oy.

 

Eduskunnan tulee huomioida kaupunkien näkemys tukipalveluiden järjestämisestä. Kuntien ja maakuntien inhouse‐yhtiöiden  tai liikelaitosten tulee voida  jatkossakin tuottaa tukipalveluita itselleen ja maakunnalle eikä esimerkiksi siivoojia ja ruokahuollon henkilökuntaa siirrettäisi maakunnan palvelukseen. Valtiovetoiset keskitetyt  tukipalvelut ja kilpailutus  synnyttävät ainoastaan päällekkäistä hallintoa ja aiheuttavat maakunnille ja kunnille lisäkustannuksia.

 

Hankintalain muuttaminen siten, että ulkopuolelle myytävien palveluiden osuutta rajataan 5 prosenttiin liikevaihdosta tai 500 000 euroon haittaa esimerkiksi Oulun Jätehuollon toimintaa ja yritysten jätehuollon järkevää järjestämistä.  Suomessa ei ole mitään syytä mennä EU:n vaatimuksia kireämpään hankintalakiin.

Oulun Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö otti asiaan kantaa 13.11. 2016 olleessa syyskokouksessaan.