VASEMMISTOSEURA KIIREHTII OULUN ILMASTOTEKOJA

Oulun Vasemmistoseuran mielestä kaupungin pitää aktivoitua ilmastokriisin torjumisessa.

Autoliikenteen suurta päästökuormaa on vähennettävä joukkoliikenteen palveluja parantamalla. Hyviä keinoja olisivat uudet bussilinjat ja eläkeläisalennukset sekä lähiljunat Muhoksen, Limingan ja Iin suunnasta.

Suurista rakennus- ja tiehankkeista ja palveluverkon muutoksista tarvitaan ilmastovaikutusten arviointi päätöksenteon pohjaksi.

Oulun energiatuotannossa pitää lisätä tuuli- ja aurinkovoiman osuutta. Turpeen poltosta on luovuttava nopeaan tahtiin. Hyödynnetyt turvesuot tulee ennallistaa tai metsittää hiilinieluiksi. Energiaa täytyy säästää ja kaikkea turhaa kulutusta ja huonolaatuista rakentamista välttää. Etenkin muovin kierrätystä pitää Oulussa tehostaa ja edistää kiertotaloutta, jolla on myös positiivinen työllisyysvaikutus.

Lähiruoan käytön ja kaupunkiviljelyn lisääminen tukisivat ilmastotavoitteita. Kaupungin metsiä pitää säästää, ne ovat tärkeitä hiilinieluja. Oulussa tarvitaan luonnonsuojelu- ja lähivirkistysalueita, puistoja ja puhtaita vesistöjä.

Ilmastotekoihin tarvitaan asiantuntija-apua ja kaupunkilaisten omaa toimintaa. Oulun kaupungin sivuilla tulisi olla asukkaiden käytössä henkilökohtaisen ilmastojalanjäljen mittari.

Oulun tulee nopeasti asettaa entistä kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet. Esimerkkiä voi ottaa Iin kunnasta.

Oulun Vasemmistoseura
Syyskokous 16.10.2018