Vastuullinen asuntopolitiikka ja asuntomessut 2025

Valtuustoaloite 19.6.2017

Mahdollisesti haettavat ja toteutuva 2025 Asuntomessut tarjoavat Oululle erinomaisen mahdollisuuden luoda ja toteuttaa asuntopolitiikassa samanlaista edelläkävijän roolia kuin pitkään toteutetussa maapolitiikassa. Messuilla on tilaisuus hakea näkyvyyttä ja vetovoimaa vastuullisella rakentamisella, jolle on yleistä kysyntää. Messut voisivat osaltaan olla yksi merkittävä käynti­korttimme maailmalle, kuten vaikkapa Pori julistaa 2018 messualueestaan. Tuovatko messut uutta vastuullisuutta asumiseen ja rakentamiseen?

Kaavoitus, arkkitehtuuri, rakennus- ja energiatekniikat ja sisustaminen ovat painottuneet kaikilla messuilla. Painotuksia on ollut sallivaan ja monipuoliseen rakentamiseen, esimerkiksi moderniin ja perinteiseen, loisteliaaseen ja edullisempaa tyyliin.Messuilla on yleisesti hyödynnetty vesistöjä, luontoarvoja ja esimerkiksi ympärivuotisia liikuntamahdollisuuksia.

Oulun messuilla 2005 markkinoitiin Toppilan saarta maisemallisesti arvokkaan Oulujoen suistossa.

Kaupunki halusi 400 juhlavuotena esitellä asumisen kehityssuuntia. Messuilla panostettiin uraa uurtavasti laadun ohjaukseen, josta kaupunki on saanut valtakunnallisia palkintoja. Oulu voisi laadun ohjauksessa ottaa käyttöön myös eritavoin tuotetun energian älykkäät verkot.

Oulun entisen geodeetin Jaakko Mähösen ja kollegoiden luoman maineikkaan maapolitiikan ja kaavoituksen linjausten rinnalle olisi syytä nostaa moderni vastuullinen asuntopolitiikka keskeisenä osana tasapainoista kaupunkisuunnittelua. Niitä varmistettaisiin tarkoillakin rakentamistapaohjeilla.

Monimuotoinen asuminen olisi messujen sisältöharppaus. Yleishyödyllinen asuntotuotanto ja opiskelija-asunnot voisivat olla osa sisällöllistä harppausta messuprofiileissa – etenemisessä kohti laajempaan vastuullisuutta, joka kirjataan rakentamistapaohjeisiin. Nämä lähtökohdat voitaisiin yhdistää ja ottaa messujen sivukohteiksi uudistamista kaipaavat Oulunsalon ja Haukiputaan keskustat sekä rakennettavat Haukiputaan urheilukentän ja osa Varjakan alueista.

Messujen toteutuksella on syytä hakea myös uudenlaista sisältöä ja vauhtia aloitettuun yliopiston rakennusalan koulutukseen.

Messujen rakentamisohjeissa olisi syytä korostaa pitkän ajan elinkaarivastuuta rakentamisessa. Valvonnan merkitys painottuisi myös rakennusyritysten myyntikohteissa. Hyvä, kohtuuhintainen asuminen ja asumisolojen merkitys nousisi sille kuuluvaan arvoon myös sijoittamisessa ja asuntojen myynnissä.

Esitämme, että 2025 messuilla ja Haukiputaan ja Oulunsalon sivukohteissa otetaan uudet kehitysaskeleet vastuulliseen rakentamiseen, asuntopolitiikkaan ja sosiaalisesti kestävään tasapainoiseen kaupunkisuunnitteluun. Esitämme, että näihin tavoitteisiin edetään yleisemminkin, niin että asuntomessuilla voimme vakuuttaa Oulun vastuullisuudesta.

Oulun vasemmisto
Valtuustoryhmä