Yt-nuotit hukassa kaupungin johdolta?

Olen töissä Oulun kaupungilla, kuten lähes 11 500 muutakin kohtalotoveria. Kaupunki on hieno työnantaja. Minulla on kuitenkin huoli, kuten muillakin työntekijöillä, kaupunginjohtajan yt-ilmoituksesta. Talousarvioesityksen yt-uutisoinnista Kalevassa 10.10.2016 alkaa olla aikaa jo puoli vuotta, mutta johto tuntuu olevan hukassa koko asian kanssa.

Kaupunginjohtajan ilmoituksessahan kerrottiin yt-menettelyn erääksi syyksi, että eläkepoistuma ei riitä. Ilmeisesti siis irtisanotaan.

Ymmärrän hyvin, että yt-menettelystä sinänsä ei voi etukäteen kommunikoida, mutta onko kaupungilla olemassa tai tekeillä jonkinlainen henkilöstöstrategia ja onko siihen työntekijöillä mahdollisuutta vaikuttaa?

Käytetäänkö meidän työntekijöiden asiantuntijuutta ja kokemusta? Onko kaupungilla olemassa suunnitelmaa toimintojen tehostamisesta? Onko olemassa päällekkäisiä toimintoja, joista voi karsia?

Nyt näyttää vahvasti siltä, että asiaa ei ole valmisteltu millään tavoin eikä suunniteltu. Tällä hetkellä tuntuu kuin kapellimestarilla ei olisi tahtipuikko hallussa ja orkesteri soi vähintäänkin epävireessä.

Koko yt-asian keskustelu ja käsittely näyttää olevan suunniteltu siten, että asia on haudattuna ennen kunnallisvaaleja. Eikö tämä ole juuri sellainen asia, joka tulisi olla tiedossa ennen vaaleja?

Minna Kuusisto
kuntavaaliehdokas
lastentarhanopettaja
Oulu