Asuntopoliittisessa vaalipaneelissa Markku Eilola-Jokivirta: monipuolisia lähiöitä ja kohtuuhintaista omaa energiantuotantoa

Kuntavaaliehdokkaamme Markku Eilola-Jokivirta osallistui Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen ja Suomen Vuokranantajien kuntavaalitapahtumaan torstaina 25.3. Paneelissa oli läsnä kuntavaaliehdokkaita lähes koko puoluekentän laajuudelta. Tapahtuma alkoi eri toimijoiden yleiskatsauksilla ja kuntavaaliteemojen esittelyillä. Osallistujat saivat kattavasti tietoa asumisen ajankohtaisista teemoista Suomessa ja Oulussa. Lisäksi Oulun kaupungin vs. yhdyskuntajohtaja Kaija Puhakka esitteli monipuolisesti Oulun kaupunkisuunnittelun tulevaisuudennäkymiä. 

Paneelin osallistujilla oli alustusten jälkeen kahden minuutin esittäytymispuheenvuorot, jonka jälkeen keskustelu jatkui kysymysten ja eri teemojen ympärillä. Vasemmiston Markku Eilola-Jokivirta kertoi avauspuheenvuorossaan olevansa 50-vuotias prosessityöntekijä ja turvallisuusvalvoja. Markulle on kertynyt vuosien saatossa useita eri luottamustoimia, ja hän on toiminut viimeisen vuoden Oulun rakennuslautakunnan varsinaisena jäsenenä. Hän on ollut aiemmin myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajana. 

Asumisesta puhuttaessa Markun keskeisiksi teemoiksi nousevatkin selkeästi esteettömään asumiseen liittyvät teemat. Markulle on tärkeää varmistaa esimerkiksi se, että asunnot Oulussa ovat saavutettavia ja kaikki pääsevät liikkumaan kodeissaan vaivattomasti. Hän painottaa puheenvuorossaan myös asuntojen monikäyttöisyyden tärkeyttä ja huomauttaa, että myös esimerkiksi pyöräilyyn ja säilyttämiseen liittyvät asiat tulisi ottaa huomioon jo rakennuksia suunniteltaessa. 

Ensimmäinen paneelin kysymys liittyy laajaa keskustelua herättäneeseen aiheeseen. Panelisteilta tiedustellaan heidän suhtautumistaan yliopiston kaavailtuun siirtoon Linnanmaalta Raksilan alueelle. Useat ehdokkaista eivät ilmaise selkeää mielipidettään asiasta vaan painottavat yhdessä tuumin, että on odotettava hankeselvityksen valmistumista. Oulun vasemmistoliitolla puolueena ei ole siirtoon kantaa puolesta tai vastaan. Markku Eilola-Jokivirta kertoo oman mielipiteensä selkeästi ja toteaa, että ei halua pyöritellä vastaustaan. Hänen mielestään koko yliopisto tuskin tulee siirtymään Raksilaan. Hän kokee, että osan toiminnan siirtäminen olisi positiivinen asia ja molempia, sekä Linnanmaan että Raksilan kampusalueita, tulisi kehittää tulevaisuudessa. Markku muistuttaa, että lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Kontinkankaalla ja uusi Raksilan kampusalue sitoisi yliopiston keskustan toimintoja tiiviisti yhteen. 

Seuraavaksi ehdokkaille muistutetaan, että Oulussa asuminen on edullisinta Suomen suurista kaupungeista. Kysymys aiheeseen liittyen kuului, millä kahdella seikalla (ja ideoilla) ehdokkaat valtuutettuina mahdollistaisivat tämän jatkumisen myös tulevaisuudessa. Markun vastaus tulee selkeästi. Hänen mukaansa kiinteistövero tulee tulevaisuudessakin pitää kohtuullisella tasolla. Markku nostaa esiin myös kaupungin oman energiantuotannon turvaamisen. Hänen mukaansa Oulun Energian toiminta tulee pitää omissa käsissä, jotta sähköntuotanto saadaan pidettyä kannattavana ja kuluttajahinnat edullisella tasolla. 

Oulun kaupungin asuntotuotanto on tällä hetkellä noin 2000 uuden asunnon vuositasoa. Ehdokkailta tiedustellaan, millaisella prosenttiosuussuhteella vapaarahoitteisten ja yhteiskunnan tukemien ARA-asuntojen suhde Oulussa tulisi heidän mielestään olla. Vastauksissa ehdokkaiden mielipiteet jakautuvat puoluekantojen mukaan. Eilola-Jokivirran mielestä Oulun lähiöt tulisi pitää monimuotoisina. Samoihin lähiöihin tulisi hänen mukaansa rakentaa sekä asumisoikeus-, vuokra- että omistusasuntoja. Hän toteaa, että ARA- ja vapaarahoitteisen asuntotuotannon välisen suhteen vuosivaihtelu on suurta, mutta ARA-asuntojen osuuden tulisi vuositasolla olla noin ¼ osa luokkaa asuntojen kokonaistuotantomäärästä. 

Ehdokkailta kysytään välillä myös kysymyksiä, joissa on käytössä kädennostoäänestys puolesta ja vastaan. Kaikki ehdokkaat ovat sekä korkean rakentamisen että puurakenteisten kerrostalojen kannalla. Osallistujilta tiedustellaan myös mielipidettä mahdolliseen kaupungin keskustan ja Nallikarin väliseen köysiratahankkeeseen. Markun käsi nousee kysymyksen kohdalla, ja hän puoltaisi siis tätä hanketta. 

Lopuksi keskusteluun nostetaan myös tulevat Hartaanselänrannan Asuntomessut, jotka järjestetään Oulussa vuonna 2025. Ehdokkailta kysytään, mihin yleissuunnitelman osa-alueisiin he ovat tyytyväisiä, mitkä suunnitelman osa-alueista heitä korpeavat ja mitä olisi voitu ottaa paremmin huomioon. Kaikki ehdokkaat eivät ole tutustuneet suunnitelmiin kovinkaan laaja-alaisesti. Vasemmistoliiton Markku Eilola-Jokivirralta löytyy tietoa ja perusteltu näkemys asioista. Markkua ei miellytä suunniteltu sillanrakentaminen Hartaanselän yli, ja hän kysyykin, voisiko tämän suunnitelmanosan tehdä jollain muulla tavalla. Hänen mukaansa suunnitelmissa hienointa on innovatiivisuus, ranta-alueiden hyväksikäyttö sekä asuinkäyttöön että kulkureitteihin. Markku liikkuu useimmiten itse polkupyörällä ja hän on tyytyväinen myös siihen, että suunnitelmissa on otettu huomioon pyöräilymaastot. 

Paneeli sujui kaiken kaikkiaan hyvässä hengessä. Markku Eilola-Jokivirran vastaukset olivat jämäköitä, ja hänellä oli asiaosaaminen hyvin hallussa. Markku toi omat mielipiteensä selkeästi esiin ja otti monipuolisesti kantaa Oulun asumis- ja asuntotilanteeseen nyt ja tulevaisuudessa. Markun ajatuksiin voi tutustua myös hänen Facebook- profiilinsa kautta.