Kaupunginhallitus ei hyväksynyt kaupunginjohtajan lomautusesitystä


Kaupunginhallituksen poliittiset ryhmät kävivät lyhyessä ajassa tiiviit neuvottelut kompromissin löytämiseksi. Hallitus päätti yksimielisesti viiden kohdan toimenpidesuunnitelmasta talouden tervehdyttämiseksi.


Koko Oulun kaupungin henkilöstöä uhnneet lomautukset on siis tältä vuodelta peruttu. Saamme myös kuulla kesäkuun alussa valtion tukitoimet kunnille.

Sen sijaan ensi vuoden tilanne nähdään loppuvuodesta talousarviokäsittelyn yhteydessä: 17,5 miljoonan säästöt henkilöstökuluista on nyt mahdollista suunnitella ja toteuttaa harkitusti pidemmällä ajalla.


Päätös tarkoittaa myös uusien yt-neuvottelujen aloittamista, sillä säästötavoite koskee vuotta 2021. Ulkoisen arvioinnin selvityksen toimenpiteet ovat käsittelyssä eri lauta- ja johtokunnissa ja rakenteelliset muutokset tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ensi vuoden talousarviossa tullaan näkemään myös veronkorotuksia, asiakas- ja käyttömaksujen nostoja. Investoinnit priorisoidaan ja hallintokunnat velvoitetaan etsimään ei-kriittisiä säästökohteita käyttötalousmenoista syyskuuhun mennessä.