Maailman muuttuessa tarvitaan maksuton toinen aste

Olli Kohosen ja Hanna Sarkkisen mielipidekirjoitus julkaistu alun perin Kalevassa 7.3.2020.


Maailman muuttuessa myös koulutusjärjestelmämme on muututtava. Aniharva työllistyy enää peruskoulupohjalta työelämän vaatiessa yhä enemmän erikoisosaamista alasta riippumatta.


Tällä hetkellä Suomessa 25-vuotiaista jopa 15 prosenttia ei ole opiskellut itselleen toisen asteen tutkintoa. Tämä syrjäyttää suurta osaa heistä niin työmarkkinoilta kuin laajemminkin yhteiskunnasta. Se aiheuttaa suuria inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia. Pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien työllisyysaste on vain reilu 40%.


Siksi on perusteltua laajentaa oppivelvollisuutta toiseen asteeseen saakka ja tehdä siitä samalla maksutonta. Tämä hallitusohjelmaan lukeutuva uudistus parantaa työllisyyttä ja lisää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Nuorten tarvitsemista lukioiden ja ammattikoulujen kirjoista ja muista oppimateriaaleista tulee uudistuksen myötä maksuttomia.

Uudistus takaa siis kaikille nuorille maksuttomat toisen asteen opinnot. Samalla se velvoittaa nuoria jatkamaan koulupolkua myös peruskoulun jälkeen ja lähettää perheille viestin siitä, että yhteiskunta kannustaa ja edellyttää kaikkien nuorten kouluttautumista.

Nyt Marinin hallitus on ohjelmansa mukaisesti lähettämässä keväälle lausunnoille lain oppivelvollisuuden pidentämisestä ja maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta, jonka on määrä käynnistyä vuonna 2021. Aikataulu on kunnianhimoinen, mutta nuorten syrjäytymisen lisääntyessä ja työelämän muuttuessa on toimittava ripeästi.


Yksin 18 ikävuoteen asti ulottuva oppivelvollisuus ja maksuton koulutus ei riitä ongelmien korjaamiseksi, vaan tarvitaan myös toimia koulutuksen laadun ja tuen vahvistamiseksi koko koulupolulla ja varhaiskasvatuksessa. Hallituksen tavoitteena onkin vahvistaa ja lisätä resursseja oppilas- ja opiskelijahuoltoon. Tässä suhteessa OSAO on ollut esimerkillinen koulutuksenjärjestäjä, koska esimerkiksi edellisen hallituksen koulutusleikkauksista johtuneissa yt-neuvotteluissa ei irtisanottu ainuttakaan opinto-ohjaajaa.


Oppimisen polku alkaa jo varhaiskasvatuksesta ja luo pohjan koko myöhemmälle elämälle ja koulutukselle. Juuri laadukas varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustasta johtuvia eroja kaikkein tehokkaimmin. Hallitus onkin myös lisännyt panoksia varhaiskasvatukseen pienentäessään ryhmäkokoja ja palauttaessaan tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden.


Peruskoulu oli monta vuosikymmentä sitten valtava harppaus eteenpäin, jota monet vastustivat henkeen ja vereen epäillen sen tuhoavan suomalaisen nuorison. Toisin kävi. Suomessa käy jatkuvasti kansainvälisiä vieraita hakemassa inspiraatiota peruskoulustamme. Siinäkin on korjattavaa, mutta se rakennettiin aikoinaan kestävälle pohjalle. Toteutetaan myös oppivelvollisuuden päivitys ja toisen asteen maksuton koulutus Suomessa siten, että koko maailma ihastuu siihen.

Hanna Sarkkinen
OSAO:n yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja kansanedustaja

Olli Kohonen
OSAO:n yhtymäkokouksen 2. varapuheenjohtaja ja Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja