Nyt saa sanoa -vaalipaneelissa Jessi Jokelainen: palvelut

Kuntavaaliehdokkaamme Jessi Jokelainen osallistui Oulun kaupunginkirjaston, Nuorten politiikkakoulun sekä ONE:n (Oulun nuorisovaltuusto), Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankeen (Sitra) järjestämään Nyt saa sanoa -etäpaneelitapahtumaan keskiviikkona 24.3. Paneelissa oli läsnä nuoria kuntavaaliehdokkaita lähes koko puoluekentän laajuudelta. Oulun palveluista keskusteluun nousivat muun muassa kirjastot, joukkoliikenne ja alle 18-vuotiaiden maksuttomat harrastustoimintatilat.

Jessi Jokelainen on 24-vuotias äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian aineenopettaja, jolle tulevat kuntavaalit ovat ensimmäiset ehdokkaana. Somevaikuttamista Jessi on tehnyt jo pitkään. Hallussa ovat etenkin Instagram ja Twitter. Paneeli alkaa ehdokkaiden omilla viiden minuutin esittelyillä, ja Jessi on vuorossa toisena. Jessi kertoo, että on pitänyt aiemmin myös poliittista blogia Kalevan verkkosivuilla ja seuraajien kannustava palaute ja ihmisten samaistuminen hänen mielipiteisiinsä herättivät halun ottaa seuraava askel poliittisella uralla. Jessi toteaa, että on allekirjoittanut Vasemmistoliiton niin kauan kuin puoluepolitiikka on kiinnostanut, joten sopivan puolueen valinta kuntavaaleihin oli helppoa. 

Jessin tärkeimmiksi vaaliteemoiksi nousevat koulutus, oikeudenmukaisuus ja tähtääminen nykyistä avoimempaan keskustelukulttuuriin. Hän uskoo, että nuorena opettajana hänellä on hyvä ymmärrys koulutuksen nykytilasta sisältä käsin. Jessin tavoitteena on oman valtuustotyönsä kautta olla mukana rakentamassa yhdenvertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa Oulua. Keskustelukulttuurin tulisi hänen mukaan olla entistä avoimempaa, sallivampaa ja empaattisempaa. Jessi huomauttaa, että keskusteluun on osallistettava kaikki oululaiset. Hänen mielestään mielipide- ja ilmaisuerot eivät saa olla syynä sille, että kaikkia ei kuunnella ja kuulla. Jessi nostaakin esiin tärkeän käsitteen sanoessaan ehdottoman ein ”termielitismille”. Ihmisen äänen pitää tulla kuuluviin koulutus- ja työelämätaustasta riippumatta. Jessin mukaan kaikille ihmisille tulee tarjota tasapuoliset välineet oppimiseen ja keskusteluun osallistumiseen.

Opettajana Jessi edustaa nuorta sukupolvea, jonka opetusmetodit antavat nuorille aineksia käsitellä esimerkiksi yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa tuoreesta näkökulmasta. Hänen paneelin kirjavinkkinsä käsittelee myös edellä mainittuja teemoja. Jessi vinkkaa tutustumaan Pajtim Statovcin kirjaan ”Tiranan sydän”. Hän kertoo, että kirja yhdistelee taitavasti nykypäivän aiheita ja laajentaa lukijan näkökulmaa maahanmuuttajuuteen. 

Kysyttäessä, miksi Jessi on ehdolla kuntavaaleissa, vastaus tulee nopeasti ja epäröimättä. Jessi kertoo olevansa aina heikomman puolella, ja halu auttaa muita myös päätöksenteon tasolla välittyy vastauksista. Hän pitää tietoa itseisarvona ja on halukas oppimaan uutta eikä pelkää kysyä apua, jos törmää itselleen vieraaseen aiheeseen. Jessi Jokelainen sanoo olevansa sanavalmis, sinnikäs ja hänellä on erinomainen kyky sietää soraääniä. 

Yksilöpuheenvuorojen jälkeen paneeli jatkuu ehdokkaiden välisellä keskustelulla. Paneelin fasilitaattori esittää palveluihin liittyviä väitteitä, joita ehdokkaat kommentoivat hyvässä hengessä. Tiedon ja sivistyksen merkitys korostuvat kaikkien ehdokkaiden vastauksissa. Väitteeseen ”lähikirjastoja tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä vähemmän digitaalisuuden lisääntyessä” Jessi vastaa päättäväisesti. Hänen mukaansa fyysisiä kirjastoja ei tule vähentää. Ammattinsa kautta hän on huolissaan nuorten lukutaidosta. Jessin mielestä kirjastorakennuksessa kävijä näkee laajan valikoiman erilaista kirjallisuutta, mikä voi vaikuttaa hänen mukaansa positiivisesti nuorten lukuhaluun. Jessi pitää tasapuolista tiedon saavutettavuutta tärkeänä asiana. Hän hoksauttaa, että kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuutta hankkia uusimpia sähköisiä laitteita ja kunnallisesti ylläpidetty kirjastoverkko kaventaa saavutettavuuseroja. 

Seuraavaksi fasilitaattori esittää väitteen joukkoliikennepalveluista: ympäristö- ja luontoarvoja pitää kunnioittaa liikennettä kehitettäessä. Jessi huomauttaa oman puheenvuoronsa alussa, että jos fossiilisten polttoaineiden kuluttamista jatketaan nykyisessä tahdissa, ei meillä pian ole maapalloa tai joukkoliikennettä, jota ylipäänsä enää kehittää. Ehdokkaat ovat hyvin samanmielisiä ja ovat kaikki sitä mieltä, että ympäristöarvot ovat osa kestävää joukkoliikennekehitystä. Jessi nostaa ehdokkaista ensimmäisenä esiin lähijunaliikenteen kehittämistarpeen. Hän huomauttaa, että Oulun seudulla on paljon ihmisiä, jotka käyvät ristiin töissä ympäryskunnissa, joten tarvetta lähijunaliikennetoiminnan aloittamiselle tulevaisuudessa olisi. 

Viimeisenä keskusteluun nostetaan kysymys siitä, pitääkö kunnan tarjota tilat alle 18-vuotiaiden maksuttomaan harrastustoimintaan. Jessin naseva huumorintaju tulee esiin hänen vastauksestaan. Hänen mukaansa maksuttomat tilat mahdollistaisivat sen, että nuoret eivät notku muualla pahanteossa, jos vaihtoehtona olisi harrastaa virkkausta esimerkiksi koulun tiloissa. Muut panelistit nyökyttelevät ja naureskelevat Jessin kommentille hyväntahtoisesti. Jessi nosti jälleen ensimmäisenä esiin yhden tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista asioista: koronapandemian vaikutuksen nuoriin. Hänen mukaansa pandemia-ajan jälkeisissä kunnallisissa toimenpiteissä tulee varmistaa, että nuoret eivät pääse tippumaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Syrjäytymistä voidaan Jessin mukaan estää ja paikata tarjoamalla nuorille maksuttomia tiloja ja järjestää toimintaa ympäristössä, jossa paikalla on koulutettuja aikuisia. 

Nyt saa sanoa -paneelit jatkuvat vielä kahtena tulevana keskiviikkona klo 18. 7.4. paneelissa on mukana Oulun vasemmiston ehdokas.