Vai­ku­te­taan so­te-uu­dis­tuk­seen ny­kyi­siä pal­ve­lui­ta ke­hit­tä­mäl­lä – ter­veys­pis­teet ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä ikä­ih­mi­sil­le ja lap­si­per­heil­le

Julkaistu Kalevassa 10.12.2021

Kansallisen sote-uudistuksen tavoitteissa on kahden viimeisen vaalikauden aikana kiitettävällä yksimielisyydellä korostettu perusterveydenhoidon joustavia matalan kynnyksen palveluja.

Hyvä toiminta nopeuttaa palveluiden saantia, hoidon ennakointia ja vaikuttavuutta. Näin vähennetään vaativampien palveluiden kuormitusta ja turvataan toimivia hoitoketjuja. Ei keskitytä liikaa yleishallintoon.

Kaijonharjun, Rajakylän ja Myllyojan terveyskeskukset olivat vielä äskettäin hyvä pohja lähi- ja peruspalvelujen takaamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Kukin terveyskeskus palveli omaa noin 20 000 asukkaan kasvualuetta.

Kaijonharjun merkitys on lisääntynyt 2020 kasvaneen Linnanmaan kampuksen tuhansilla uusilla opiskelu- ja työpaikoilla ja kasvaa entisestään kaavoituksen myötä uudella asutuksella ja työpaikoilla. Hiukkavaaran runsas rakentaminen ja asuntokaavoitus korostavat Myllyojan lähipalvelujen tärkeyttä.

Joustavat terveyspisteet ovat erityisen tärkeitä palvelupisteitä kaikkien alueiden ikäihmisille ja lapsiperheille. Tämän ovat todenneet muun muassa Tuiran alueen kokemusasiakas-, kehittämis- ja muut myös asukkaista koostuvat työryhmät, ennen ja jälkeen terveyskeskusten lakkauttamisia.

Oulun tulee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suurimpana omistajana kehittää omia toimivia sote-palveluja tulevan alueellisen sote-uudistuksen palvelumalliksi.

Terveyspisteistä vaativampia palveluja tarvitsevat voisi tarvittaessa ohjata hyvinvointi-(terveys-)keskuksiin Tuiraan ja Kontinkankaalle sekä OYSiin. Kontinkankaan ja Tuiran isot hyvinvointikeskukset ovat tärkeitä keskitettyjen erityispalveluiden kehitysyksiköitä ennen vaativinta hoitoa OYSin tulevaisuuden sairaalassa.

Nykyisiä osaoptimointisäästöjä parempia tuloksia tuottaa muun muassa perusterveydenhuollon omalääkärimalli, jossa Oulu oli 80-luvulta lähtien pitkään valtakunnallinen tiennäyttäjä. Juuri tiennäyttöjä Oululta ja muilta kunnilta tarvitaan toimivaan sote-uudistukseen.

Oulun tulee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) suurimpana omistajana kehittää omia toimivia sote-palveluja tulevan alueellisen sote-uudistuksen palvelumalliksi. Yhtenä uudistuksessa tarvittavana joustavien, nopeiden, matalan kynnyksen palvelujen takaajana tulee Rajakylän tavoin avata myös Kaijonharjun ja Myllyojan terveyspisteet.

Palvelujen monipuolista kehittämistä tarvitaan laajemminkin, kuten digi-, omalääkäri- ja -hoitajapalveluissa. Varhaista hoitoa tukevista suolisto-, eturauhassyöpä- ja muista seulonnoista luopuminen ei ole vastuullista eikä taloudellisesti järkevää. Paneudutaan asioihin kuten koronan hallinnassa. Kuunnellaan henkilökuntaa ja asiakkaita.

Kaupungin sote-palvelujen kehittämisen tärkeyttä näyttöinä ja malleina vaikuttamisessa korostaa sekin, että kaupungilta puuttuu PPSHP:n omistajuudesta suhteellisen asukasluku- ja rahoituspohjaisuuden osuus.

Kalervo Ukkola
kaupunginvaltuutettu (vas.)
Oulu