Valtuutettu Murtoniemen marraskuussa 2020 jättämälle valtuustoaloitteelle myönteinen vastaus

Aloitteessaan Murtoniemi esitti selvityksen tekemistä rakennusmateriaalien osuudesta rakennuksen elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä. Tällaisen selvityksen tekemistä puoltaa muun muassa se, että Oulussa kaupunkirakennetta tiivistetään varsinkin purkamalla vanhaa ja rakentamalla uutta.  Kaupungin tuleekin tutkia, onko vanhan purkaminen uudisrakentamisen tieltä kestävän kehityksen ja ilmaston kannalta järkevin tapa toimia. Päästöjen vähentämisessä Oulun tulee asettaa ilmastotavoitteet myös rakentamiselle.

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos ja Konsernihallinnon rakennusomaisuuden taseyksikkö olivat nähneet aloitteen perusteluna. ”Tavoitteena on pienentää julkisen rakentamisen hiilijalanjälkeä ja saavuttaa hiilineutraalisuus 2040. Laskentamalleja pilotoidaan 2021 aikana ja hiilijalanjäljen laskenta sisällytetään jatkossa osaksi Oulun kaupungin investointirakentamishankkeiden suunnittelua. Puurakentamisen strategian tavoitteet kytketään osaksi Oulun kaupungin julkisen rakentamisen hankkeisiin ja elinkaaritarkasteluun. Hiilijalanjäljen arvioinnin lisäksi rakennushanketarkastelussa arvioidaan materiaalien uudelleen- ja hyötykäytön sekä kierrätyksen tarkoituksenmukaisuutta.”

Mauno Murtoniemi