Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä helpotettava

Valtuustoryhmän mielipide julkaistu alun perin Kalevassa 4.10.2019

Kotihoidossa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset kiirehtivät asiakkaalta toiselle suurissa paineissa ja tiukoissa aikatauluissa.

Työn kunnollista tekemistä ei Oulussakaan helpota se, että autolla liikkuvien kotihoidon työntekijöiden työajasta kuluu osa parkkipaikkojen etsimiseen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa muutoksen tilanteeseen.

Kotipalvelukäynteihin varatut aikataulut ovat muutenkin viritetty kireämmäksi kuin hoidettavan tarpeet ovat, joten inhimilliselle läsnäololle ei käytännössä jää riittävästi aikaa. Myös tarvittavat hoitotoimenpiteet voivat vaikeutua kiireen kasvaessa parkkipaikkarallin takia. Kiireellisen hoidon tilanne esimerkiksi vanhuksen luona voi pidentää käyntiaikaa ja siksi johtaa parkkisakkoon, jonka työntekijä joutuu itse maksamaan.

On myönteistä, että hallituksessa selvitetään valtakunnallista linjausta asiassa. Tähän liittyen tulisi mielestämme huomioida jatkossa lainsäädännön muutostarpeet koskien esimerkiksi ns. poikkeavaa pysäköintiä hälytysajoneuvojen tapaan. Oulun kaupunki voisi kuitenkin myöntää kotihoidon työntekijöille heti pysäköintioikeuden omalla päätöksellään. Niitä on käytössä jo muissa kaupungeissa. Kotihoidon työntekijöille on taattava maksuton pysäköinti.

Sen ohella työkäytössä olevien sähköpyörien määrää on lisättävä.  Näin hoidettavan luona työhön käytettävä aika kasvaa, inhimillisempi hoiva mahdollistuu ja kotihoidon työntekijöiden työskentelyolosuhteet kohenevat.

Oulun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä