Oulun omaa toimintaa jatkettava ja kehitettävä – kaupungin oman tuotannon mitoituksia ei ole tarkasteltu vuosiin, vaikka se on edellytys toiminnan kehittämiseen

Mikko Raudaskosken ja Mikko Viitasen kirjoitus on alun perin julkaistu Kalevassa 1.10.2020.Oulussa suunnitellaan isoja muutoksia toimintaan, joissa on ytimenä oman toiminnan lopettaminen ja kaupungin henkilöstön vähentäminen.  Ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistaminen on suurin ja koskee lähes 300 työntekijää. Oulun Digi liikelaitoksesta luopuminen ja koulusihteereiden siirtäminen Monetraan jatkavat samaa linjaa. Esityksiä on suunniteltu pidempään, vaikka niitä nyt perustellaan Perlaconin konsulttiselvityksellä.Kaupunginhallitus käsitteli ulkoistuksia kokouksessaan 28.9.2020 ja vasemmistopuolueiden sekä vihreiden esitys ateria- ja siivouspalveluiden jatkamisesta omana toimintana hävisi äänin 7-6 keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten äänestäessä ulkoistamisen puolesta. Jos valtuusto 5.10.2020 kokouksessaan vahvistaa tuon kaupunginhallituksen päätöksen, niin pienipalkkaisten työntekijöiden kuukausipalkka pienenee melkein 300 euroa sopimuskauden päätyttyä. Palveluiden tuottajaksi tulee todennäköisesti joku kansaivälisistä toimijoista, jotka maksavat veronsa paratiisisaarille.Koulusihteerit haluttiin siirtää Monetran työvoimaksi äänin 9-4, jossa vasemmistoliiton esitystä kehittää koulusihteerien työtä nykymallin mukaiseti kannatti vain vihreiden edustajat. Harmillista lisätä turhaa byrokratiaa hyvin toimivaan koulun arkeen, kun nyt on tulossa lisää etäesimies koulusihteereille Monetraan ellei kaupunginvaltuusto päätä toisin.Oulun Digi liikelaitoksen ulkoistamisvaihtoehtoja käsitellään myös valtuuston kokouksessa 5.10.2020.

Ateria- ja puhtauspalvelujen yksityistämisessä henkilöstön työehdot heikkenevät palkkauksen että työaikojen suhteen.

Ulkoistaminen johtaa henkilöstön vähennyksiin. Oulussa on jo kokemusta siirtymisestä yksityisen yrityksen palveluihin mm. Kaakkurissa. On käynyt selväksi, että työn laatu ei vastaa sopimusta. Kaupungin henkilöstö joutuu paikkaamaan yksityisten puutteita. Tilakeskuksen valvonta ei ole läheskään riittävää. Tosiasiassa valvontaresurssien palkkaaminen jo maksaa sen, mitä säästöjä kuvitellaan saavutettavan. Yksityisyrityksellä voitontavoittelu on pääasia eikä omavalvonta ole luotettavaa. Yksityisyritysten mahdollisuus ketjuttaa työ alihankkijoille tekee valvonnan vielä vaikeammaksi.

Todellista vertailua yksityisen ja oman toiminnan kustannuksista ei ole haluttu tehdä.

Ateria- ja puhtauspalvelujen toimiala on keskittynyt nopeasti. Alaa hallitsevat suuret kansainväliset yritykset, kuten ISS, Sodexo ja Compass, jotka kykenevät välttämään verot. Suuria ovat myös lähtökohdiltaan kotimaiset SOL palvelu, L&T. On vain ajan kysymys, milloin nekin ostetaan pois. Kotimaisille pienyrityksille jää verisesti kilpailutettu alihankkijan osa.Todellista vertailua yksityisen ja oman toiminnan kustannuksista ei ole haluttu tehdä.  Kaupungin oman tuotannon mitoituksia ei ole tarkastelu vuosiin, vaikka se on edellytys toiminnan kehittämiseen. Oma toiminta sisältää paljon enemmän tehtäviä kuin yksityinen palvelusopimus. Yleensäkin ensimmäisen kilpailutuskierroksen hinta asetetaan niin alhaiselle tasolle, jossa voitto varmistetaan. Yksityinen laskuttaa sitten lisätöistä, joilla kilpailutuksessa sovittua hintaa saadaan nostettua.  Oman toiminnan lopettamisen jälkeen mahdollisuutta vertailuun ei enää ole ja se merkitsee hintojen nousua.Oikeistopuolueiden päätavoitteena näyttää olevan henkilöstön määrän vähentäminen hinnalla millä hyvänsä. Suhtautumalla välinpitämättömästi oman toiminnan kehittämiseen valmistellaan oman toiminnan lopettamista. Kaupunginvaltuuston vaikuttaminen ja valvonta kaventuu ratkaisevasti.


Mikko Raudaskoski on Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Mikko Viitanen on Vasemmistoliiton valtuustoryhmän varapuheenjohtaja