Jos Oulussa todella haluttaisiin säästää miljoonia, työllisyyspalveluihin pitäisi panostaa paljon enemmän kuin nyt

Julkaistu Kalevassa 23.10.2020

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Kolmonen kirjoitti Kalevassa (20.10.2020), että ateria- ja puhtauspalvelujen 100 %:n ulkoistuksella turvataan Oulun palveluja ja rivien välissä hän väitti, että ulkoistusta vastustaneet olisivat vastuuttomia valtuutettuja.

Ryhmän puheenjohtaja Kolmonen kuulutti vastuullisuutta, mutta myös keskustan valtuustoryhmä on ollut ”vastuuton” vastustaessaan yhdessä vasemmistoliiton kanssa koulujen lakkauttamisia Kiimingissä, Oulunsalossa ja kyläkouluja kanta-Oulussa. Silloin hän ei puhunut vastuuttomuudesta.

Rahaa siis on ja ei ole, samoin vastuullisuutta, riippuen puhujan arvomaailmasta. Oulun kaupunki on maksanut vuodesta 2006 lähtien kuntaosuuksia Kelalle pitkäaikaistyöttömyydestä (työttömyyssakko). Vuosina 2015-2019 Oulu maksoi yhteensä 112.469.304 e. Tänä vuonna tammikuusta elokuun loppuun mennessä 15.914.252 e. Eikä tässä kaikki, kaupunki maksoi puolet Kelan maksamasta perustoimeentulotuesta vuonna 2019, yhteensä 10.913.481 e. Tiedot löytyvät Kelaston tilastosta. Olen useana vuonna puhunut tästä valtuustossa ja esittänyt ratkaisuja. Mutta kiinnostavatko nämä miljoonat itseään ”vastuullisina” päättäjinä pitäviä? Eivät kiinnosta.

Jos todella haluttaisiin säästää Oulussa miljoonia, työllisyyspalveluihin pitäisi panostaa paljon enemmän kuin nyt ja niiden pitäisi olla nykyistä ihmislähtöisempiä. Työnhakijoissa on paljon osatyökykyisiä, joiden työkykyä työmarkkinoille ei ole arvioitu. Osa heistä kuuluisi sairauspäivärahalle tai eläkkeelle, mutta Oulussa ei ole siihen riittäviä palveluja. Osalle pitäisi olla pysyvämpää osa-aikatyötä välityömarkkinoilla. Sairastelevan henkilön on erittäin vaikea työllistyä avoimille työmarkkinoille, etenkin jos ikää on yli 50 vuotta. Työllistämisen systeemi Oulussa on byrokraattinen ja järjestelmäkeskeinen. Ihminen hukkuu sinne.

Miten nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa? Kaupunki on siirtänyt osatyökykyisiä raskaista ateria- ja puhtauspalveluista kevyempiin töihin. Mutta yksityisille jättifirmoille ulkoistettuja osatyökykyisiä työntekijöitä ei siirretä kevyempiin töihin, koska sellaisia yrityksessä harvoin on. Yleensä he saavat lopputilin ja joutuvat työttömäksi työnhakijaksi ja työttömyyden pitkittyessä kaupungin sakkomaksulistalle. Olen avustanut lukuisia tällaisia henkilöitä eläkeasioissa. Se siitä vastuullisuudesta.

Anne Huotari (vas)
valtuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen, Oulu