Oulun yliopistolla on pallo hukassa

Mikko Viitasen mielipidekirjoitus julkaistu alun perin Kalevassa 15.5.2020.

Linnanmaalla Oulun yliopiston kirjaston edessä on punaisesta graniitista veistetty iso pallo, joka jää mieleen. Nyt tuntuu yliopiston johdolta olevan pallo pahasti hukassa, kun se esittää yliopiston siirtymistä keskikaupungille. Yliopiston rehtori on hallituksensa suostumuksella tätä ajanut viime marraskuusta alkaen. Silmänlumeeksi selvitettiin myös Linnamaalle jäämistä.


Rehtori on mediassa esitellyt monesti vain keskustavaihtoehtoa. Perustelut ovat vaihtuneet tiuhaan. Ensin perusteluna oli Linnanmaan korkea vuokrataso, jonka peruskorjaukset aiheuttavat. Asiantuntijat tyrmäsivät tämän perustelun. Tunnetusti keskustassa tonttien markkinahinnat ovat todella kovat. Seuraavaksi rehtori esitti, että keskustassa sijaitseva yliopistokampus on vetovoimaisempi, kun kilpaillaan uusista opiskelijoista. Linnamaa kyllä kelpasi sijoituspaikaksi OAMKlle, joka nyt muuttaa sinne.


Perusteluksi esitettiin myös keskikaupungin vetovoiman lisäämistä vilkkaan opiskelijaelämän myötä. Tähän rehtori sai tukea Kauppakamarilta ja joiltakin kaupungin johtavilta politiikoilta ja viranhaltijoilta, jotka hurahtivat konsulttien uhkakuviin vetovoiman hiipumisesta. Yliopiston entinen rehtori ja useat muut kirjoittajat osoittivat esitetyt perustelut virheellisiksi.


Rehtori kävi kahdesti informoimassa Oulun kaupunginhallitusta. Kaupunginvaltuutetuilta tieto salattiin yliopiston hallituksen päätökseen asti. Yliopisto tilasi selvityksiä useilta konsulteilta ja arvostetulta arkkitehdilta uskottavuuden takeeksi. Linnanmaan kiinteistön omistava Suomen yliopistokiinteistöt Oy, jossa Oulun yliopisto on 10 prosentin omistajana, ei ilmeisesti kelvannut lainkaan asiantuntijaksi.


On helppo nähdä, että yliopiston siirron lähtökohta on, että kaupunki hoitaa tontin lahjoituksena ja kustantaa siihen liittyvät infrakustannukset. Kaupungille siirto aiheuttaa valtavat kustannukset ja tulojen menetykset. Raksilan viimeistelyä vaille oleva marketkaava mitätöityy. Linnanmaan suuntaan suunnitellut investoinnit asuntoalueisiin, liikenteeseen ja opiskelija-asumiseen menevät uusiksi. Sen sijaan yliopiston tilojen peruskorjaus Linnamaalla ei aiheuttaisi kaupungille lisäkustannuksia siihen, mitä OAMKn siirto on jo aiheuttanut liikenneinvestointeina. 


Yliopisto on valtaosin verovaroilla toimiva julkinen laitos. Sen perustehtävä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta. Opetuksen ja tutkimuksen korkea taso vain takaa vetovoiman. Kaupungin tehtävä on huolehtia yhdyskuntasuunnittelusta eikä se ole yliopiston tehtävä eikä sillä ole siihen päätösvaltaa.

Mikko Viitanen on Oulun kaupunginvaltuutettu